Konsultarbete

Jag guidar företag på deras transformationsresa mot att bli digitalt relevanta med avseende på organisation, kultur, produkter, tjänster och IT.

Jag arbetar med nyckelorden “Information, Innovation och Interaktion” i syfte att på ett datadrivet sätt skapa exceptionella kundupplevelser, nya intäktsströmmar och effektivare verksamhet.

patrickgilbert_whatido

Information
Information är själva råvaran i digitala affärsmodeller, men utan förädling har den en begränsad nytta. Först när man omvandlat informationen till kunskap och därefter exekverar på den kunskapen, så uppstår värdet.

Exempel på tjänster:

 • Teknisk arkitektur för att lagra, samla och dela information
 • Vilken information som behövs och till vilket syfte
 • Informationsmodeller
 • Analysmodeller
 • Masterdata och segmentering
 • Digital transformation

Innovation
Värdet av information uppstår inte utan att man vet hur man skall kunna använda den genom att öka intäkter eller minska kostnader. Man behöver skapa affärsmodeller baserat på information som produceras av saker, platser, människor och system.

Exempel på tjänster:

 • Affärsutveckling
 • Business model innovation
 • Produktinnovation/Internet of things
 • Digital affärstransformation

Interactions
I interaktionen uppstår värdet av innovationen som är baserad på informationen. Interaktion kan vara människa till människa, sak till människa, sak till maskin etc.

Exempel på tjänster:

 • Konsistent kommunikation och omnichannel
 • Customer journey mapping
 • Business moment execution
 • Kanalstrategi

Kontakta: info@patrickgilbert.se