Digitalt styrelsearbete

Då digitalisering är en omfattande del av många företags förändringsprocess och strategi, så verkar jag som rådgivare i ett flertal styrelser. Antingen som permanent i styrelser eller som rådgivare i styrelsefrågor som rör digitalisering och digital transformation.

Digitalt styrelsearbete

Styrelsen får en holistisk syn på företagets verksamhet i samtliga faser och områden av det digitala initiativen.

För mer info, kontakta: info@patrickgilbert.se