Digital transformation

Digital transformation handlar om förflyttning. Man kan se den här förflyttningen som en resa. Precis som alla andra resor är man fylld av förväntningar före avfärd. Vi har alla minnen från resor som varit helt fantastiska och förändrat oss för livet. Vi har också resor som kantats av besvikelser och obehagliga överraskningar.

Digital fulländning är inget enkelt resmål. Utan förberedelser och kanske en reseledare så kan den ta slut i något man inte hoppades på.

Den digitala transformationen görs i 5 steg beroende på hur långt man som företag har kommit.

 

Steg 1 Digital assessment

Steg 1 handlar om att förstå

En digital assessment är ett sätt att förstå var företaget befinner sig i relation till sin omgivning. Resultatet blir en ärlig diagnos för att sätta in en framgångsrik behandling.

Steg 2 Digitala hot och möjligheter

Steg 2 handlar om varför man skall göra något

Steg 2 i den digitala transformationsprocessen handlar om digitala hot och möjligheter. Den syftar till att hjälpa företag att förstå hur digitaliseringen påverkar deras affär. Vad blir konsekvenserna av att inte digitalisera? Vilka möjligheter finns genom att utnyttja ovanstående ”kapabiliteter”? Vilka gömda digitala tillgångar kan man se direkt? Hur ser den nya konkurrenssituationen utanför befintlig bransch? Har alla samma syn på vad digitalisering är?

Tro mig när jag säger att man inte skall bortse från den här delen i processen! Vi måste veta om vi skall ha skidor eller badbrallor med oss på semestern. Eller ännu värre; att någon tar skidor, någon badbyxor, en tredje ett jaktgevär.

Steg 3 Digital innovation

Steg 2 handlar om vad man skall göra

Steg 3 handlar om digital affärsutveckling. Den största risken i den här fasen är att man ägnar sig åt produktutveckling och inte digital affärsutveckling. Läs noga nu; bara för att man kopplar upp sina befintliga produkter så betyder det inte att man gjort en digital transformation! Det är precis här som ingenjörsföretagen (ingenjörsmässiga konsultbolag inräknat) går vilse!

Bara för att man kopplar upp en produkt, så betyder inte det att den har blivit smart!

Kunder
Det handlar om att identifiera vilket behov vårt företag, den befintliga produkten eller tjänsten tillfredsställer på riktigt. Sedan kan man fundera på hur den digitala kontexten förändrar sättet att tillfredsställa det behovet. Det blir garanterat helt nya intressenter som blir inblandade.

Man behöver fundera på hur, var och varför kunderna använder produkten eller tjänsten.

Att jobba med: Customer journey mapping, Design thinking

Produkten
Först därefter kan man börja fundera på sin produkt i relation till behovet man tillfredsställer. Om vi sätter in sensorer vad händer då? Finns det något vi vill mäta? Skall vår produkt kommunicera med andra saker, med människor eller kanske både och? Vad händer om vi vet var vår produkt befinner sig? Skall den vara social?

Att jobba med: Co creation, Design thinking, Rapid prototyping

Steg 4 Digital transformationsplanering

Steg 4 handlar om hur man skall göra

I steg 4 identifierar man hur man måste göra för att kunna realisera steg 2. Jag kan säga att man gör det INTE genom att kolla på videos med drönare, gilla Tesla eller prata om Air B’nB på lunchen.

Paradoxen är tyvärr den att, ju mer rätt man gjort i steg 2, desto större utmaning i steg 3. Har man bara snuddat vid digital affärsutveckling så behövs inga större förändringar av den befintliga situationen. Har man däremot arbetat med sann digital affärsutveckling, så är den befintliga organisationen sannolikt långt ifrån att stödja den nya strategin.

Det gäller allt från organisation, processer, IT, kompetenser, KPI’er, kultur, etc.

Man behöver göra valet om man skall designa en transformationsprocess inifrån eller om man skall skapa en parallell digital affär som agerar som en start-up.

De val man gör ovan, ligger till grund för den digitala roadmap man sedan skapar. En “inbäddad” transformation handlar det om att göra en gap-analys mot vad som krävs för att förverkliga den digitala strategin. Skapar man en parallell digital affär så bygger man något nytt i syfte att indirekt transformera.

Båda kräver dock en implementations-roadmap som möter den digitala strategin.

Steg 5 Digital transformation

Steg 5 handlar om att göra det

Digital transformation handlar om att göra själva förflyttningen.

Det handlar om att göra en förflyttning av

  • Organisation – kompetenser, strukturer
  • Processer – effektivisering och digitalisering av processer
  • Kultur – en sannolik förflyttning och förändring av kulturen