Så lyckas du!

Digitaliseringsvågen har förändrat vårt sätt att leva och arbeta i grunden! Jag tror många känner frustration över pressen och förväntningarna från olika håll. Vi förväntas ställa om oss själva och våra arbetsplatser på kort tid, vilket är utmanande!

Å andra sidan har det aldrig funnits mer möjligheter för den som tar ledartröjan i det digitala förändringsprojektet.  Jag har varit med att genomföra flera digitala transformationsprojekt och kan agera som guide på de resorna. Men mitt första råd är; Lägg inte tid och pengar på omfattande, tidsödande förstudier. Börja nu!

Vill du komma igång så handlar det om följande 4 steg:

 1. Maila namn och telefonnummer till info@patrickgilbert.se
 2. Vi tar ett initialt telefonmöte om det digitala resmålet
 3. Vi träffas och gör en utvärdering om era utmaningar att nå resmålet
 4. Därefter beskriver jag processen framåt och de steg som behöver göras
  • Skapa en digital framtidsbild
  • Identifiera barriärer
  • Forma en strategi
  • Beskriv en handfast handlingsplan och aktivitetsplan
  • Börja förändringen!

Kontakta: info@patrickgilbert.se