Om Patrick Gilbert

Världen är i stor förändring. Företag och människor behöver förhålla sig till helt nya förutsättningar. Att inte anpassa sig till nya förhållanden utgör en stor risk att bli irrelevant.

Jag hjälper företag att vara relevanta, lönsamma och värdeskapade i förhållande till en digital värld genom att

  • Skapa förutsättningar för exceptionella digitala kundupplevelser
  • Effektivisera med hjälp av digitala förmågor
  • Skapa nya intäktsströmmar utifrån digitala möjligheter
  • Skapa en IT-infrastruktur som stödjer de digitala initiativen

Jag arbetar med kund-, marknads-, varumärkesfrågor, affärsutveckling, informationsteknologi och digital transformation. Under åren har jag genomfört över hundra projekt kopplat till kundupplevelse, IT och digital transformation. Det har handlat om allt från produktutveckling, transformation, kommunikation till att skapa helt nya digitala affärsmodeller.

En stor del av affärsstrategier, affärsutveckling drivs fortfarande utifrån vad som lärts ut av generationer av ekonomer och professorer på affärs- och handelsskolor runt om i världen. Mycket av strategier är byggda kring lokala leverantörer, lokala kunder, långa produktlivscykler och långa planeringshorisonter. Värdet av produkter, maskiner, fastigheter och liknande har värderats högre än informationskapitalet som antingen inte behövts eller inte funnits tillgängligt. Det är byggt efter en långsam och förutsägbar marknad. Inget av det finns längre.

Jag skapar broar mellan den gamla och den nya värden när det gäller synen på kund,  kundupplevelse och digitalisering. Hoppas att du kan få några nya idéer av att läsa min blogg.

CONTACT: info at patrickgilbert.se

LinkedIn: http://se.linkedin.com/pub/patrick-gilbert/7/26a/9ab

En mer frivol och privat bild av mig kan du läsa på den osminkade bilden här.