Förstå digitalisering

Det som är avgörande för ett företag i förmågan att lyckas med digitala initiativ är att ha en samlad bild av digitaliseringens möjligheter och hot. Vi erbjuder företag och organisationer att under en dag skapa en gemensam bild av digitalisering och vad det innebär för din organisation.

Upplägget lämpar sig bäst för ledningsgrupper, styrelser och mindre affärsenheter (5-15 personer)

Vi går strukturerat igenom:

  • Vad händer i omvärlden
  • Vad betyder det för affärsstrategin
  • Vad är en digital vision
  • Vilket fokus bör man ha
  • Vilka förmågor behövs
  • Vad betyder kulturen
  • Hur påverkar det organisationen
  • Teknik och kommunikation
  • Ekosystem
  • Digital transformation

Kontakta Patrick Gilbert info@patrickgilbert.se för mer information.