Kan bara ett krig rädda oss?

Det verkar finnas ett antal ”naturlagar” i allt. Arter som växer sig för starka kollapsar till slut under en pandemi eller någon annan företeelse.

De flesta av oss känner till Maslows behovstrappa. Där självförverkligande finns längst upp. Ett race vi förövrigt aldrig kan vinna. Toppen på denna behovstrappa är att vi har allt annat än det tillgodosett. Om vi tar ett historiskt perspektiv på civilisationer som befunnit sig där så är slutet av romarriket och inkariket bra exempel. Värt att tänka på är att vår bild av dessa är ofta i slutet av dess existens.

Min syn

Tecken på att vi befinner oss i självförverkligandefasen i Maslows behovstrappa är många. Dagens syn på mat, sexualitet och självbild är några. Bilder på mat, dyrkan av kockar och en extrem självupptagenhet. Att utan omsvep, och med statens goda minne, kunna identifiera sig som svart kvinna när man är vit man. Eller ännu värre; okritiskt medicinera bort evolutionära egenskaper hos pre-pubertala barn ur ett experimentellt genusperspektiv.

Affärsutveckling

Dagens (digitala) affärsutveckling adresserar allt mer befängda saker, som allt mer adresserar minimalt värdeskapande produkter och tjänster är också ett tecken på den självförverkligande platsen i behovstrappan.
De flesta av dagens (digitala) affärsmodeller existerar, hämtar näring och får uppblåsta börskurser baserat på självförverkligandesteget i Maslows trappa.


Historia

Jag noterar inte bara mina döttrars ointresse och förfall avseende intresset för historia. Dom är få som relaterar till historia på kort- och lång sikt. På kort sikt kan vi fundera på La Belle Epoque strax före första världskriget. En totalt bekymmersfri tid av lycka, kärlek och ekonomisk framgång. I ett längre perspektiv romarrikets fäbless för sex, frosseri och självförverkligande hos de besuttna.

En fantastisk tid

Jag är dock oerhört tacksam över att få vara en del av en så spännande del av historien. Det slitna ordet paradigm är relevant i en värld där nästan allt dematerialiseras från sak till något annat. En tid som demokratiserar det mesta, åtminstone på ytan. Jag är lycklig att kan vara en del av denna förändring, men jag reflekterar också över alla offer i denna förändring.

Slutsats

De nya affärsmodellerna börjar bli allt mer etablerade. På ett helt fantastiskt vis har vi förändrat värdekedjor i nästan alla branscher. Samtidigt ökar rörligheten hos människor som varit sent inne i den industriella revolutionen och som vill vara en del av välståndet som de traditionella värdekedjorna skapat.

Jag tror vi kommer att se utmaningar i ovanstående kombination. När vi avvecklat merparten av stegen i värdekedjan, samtidigt som vi ser en urbaniseringsförflyttning som saknar motstycke i historien. En urbanisering som längtar efter att ta del av en värdekedja som inte längre existerar.

Jag har i och för sig en förkärlek för filosofen Schopenhauer. Han är förmodligen pessimismens främsta företrädare. Kanske är det bara jag, men lyfter man blicken får man en smula dålig smak i munnen.

Kanske kan ett krig, än en gång, rädda oss från vår plats i Maslows behovstrappa?

“Trevlig helg”

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Kan bara ett krig rädda oss?

Leave a Reply

Your email address will not be published.