Har AI moral?

I takt med att AI-begreppet blir allt mer ”mainstream” uppstår diskussioner om de moraliska dilemman som AI för med sig. De två populäraste diskussionerna är om algoritmen hos självkörande bilar skall köra på en fotgängare eller in i en bergvägg vid en incident, den andra handlar om hur många jobb som kommer att försvinna i spåren av digitalisering och AI.

Den första frågan bottnar i en filosofisk fråga (myntad av Philippa Foot; “spårvagnsproblemet“)  om det är moraliskt att döda 5 personer i syfte att rädda 1000 personer. Men vi måste förstå att diskussionen inget har med AI att göra! Det är en moralfilosofisk fråga hos oss människor som programmerar! Vi kan inte klandra Gutenberg att Mein Kampf skrevs. Tryckpressen är bara ett verktyg för oss människor och så är AI.

Med tanke på alla de dilemman den exponentiella utvecklingen i allmänhet för med sig och digitaliseringen i synnerhet, borde vi alla ägna lite tid åt filosofi.

Filosofiska frågor kan då bli huruvida en självkörande Tesla kanske skall ha olika profiler. Kanske en för altruisten, en för egoisten etc. Kanske ska bilen köra in i en bergvägg om vi är ensamma, men köra över barnet om vi har familjen med oss.

Skall vi programmera den självkörande bilen att köra över cyklisten med cykelhjälm snarare än den utan. Vilka signaler skickar det?

Den andra frågan om hur många jobb som kommer att försvinna är intressant. Alla är överens om att det kommer påverka, men just ”mitt jobb” är sannolikt immunt mot automatisering…. Jag passerar Stockholms central flera gånger i veckan och att se med vilken hastighet hamburgerrestaurangerna har automatiserats snabbt är otroligt. Från ett myller av människor bakom disken står det nu en ensam person och delar ut maten som är ”made to order”. På bara några månader!

Det här kommer vi se i de branscher som har förmåga att ställa om. Snabbt.

Men den stora förändringen kommer ske när nya bolag etableras, helt utan ”legacy”, automatiserar branschen snabbare än de etablerade hinner ställa om. Precis på samma sätt som vi sett med tidigare disruptiva krafter, men nu inom AI, automation inom processer.

Återuppfinna oss själva
Vi kan själva välja om vi står inför en spännande framtid eller en dystopisk. Den står i relation till vår förmåga att ständigt återuppfinna oss själva. Kombinationen av att vi lever längre och att förändringstakten ökar, så är det nyckeln till vår yrkesmässiga relevans.

Börja träna genom att radera spellistan från tiden då du var 20 och ersätt den med gamgubbens vitala helglista!

Trevlig helg

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *