Ser du samma som jag ser?

Det  pågår ett högt brus om robotar, automatisering, digitalisering och om hur det kommer att ta över människors arbeten. Det kommer att göra det kanske snabbare än vi tror. Vi är i början av en smärtsam brytpunkt där värdet av vår självbild kommer att utmanas. Vår och andras bild av oss värderas till stora delar av hur produktiva vi som individer är. Man kan redan känna doften av den ängslighet som uppstår när värdet av vår personlighet står på ända.

Analys
I den ”gamla tiden” behövdes väldigt många människor för att reproducera saker i stora  produktionsanläggningar i fabriker. Det mesta vi efterfrågar idag kostar 0 kronor/0 resurser att reproducera.

I den ”gamla tiden” behövdes väldigt många människor för att utkämpa krig. Rätt strategi och störst antal soldater gjorde att man vann slaget. Idag är människan en ganska liten del av detta.

I den ”gamla tiden” var mycket lokalt och en stor variation av företag. Idag lever vi i en utpräglad ”winner takes all” ekonomi av en global maktkoncentration till några få människor.

Samhällsfokus och  medicinska innovationer har strävat efter att hålla stora grupper vid liv utifrån den gamla tidens logik. Men vad händer när den logiken upphör? Kommer det finnas lika starka drivkrafter att utveckla världsomfattande vacciner när det adderar ett begränsat värde till världsekonomin? Kommer vi att fokusera på att utveckla några få människor med träffsäker genmanipulation och marginalisera den stora massan?

De ”Gula västarna” som löper amok i Frankrike består främst av lågutbildade personer, inte sällan från utflyttningsorter.  Dom och stora delar av media tror att dom kämpar/tävlar mot en politisk och ekonomisk överhet.  Det är ett krig som aldrig kan vinnas för överheten finns inte längre i en värld som inte behöver dom. Dom saknar existentiell valuta!

Likt den stora romerska populasen är vi så förblindade av de sociala plattformarnas bröd och skådespel att vi inte ens ser de strukturella paradigmet som pågår. Konstant postande av meningslösheter för att sedan jaga serotoninkickar när like’sen trillar in.

Slutsats
Min favoritfilosof är Arthur Schopenhauer och hans ” Studies in Pessimism” vilket kanske märks i mitt skrivande och att inläggen inte direkt är några “Like raketer”….. Men vi ser hur olika typer av politiska system fallit samman de senaste 20 åren och nu finns snart bara kapitalism/liberalism kvar. Nu ser vi även hur denna/dessa ismer faller samman och det kommer att vara så utmanande tror jag. Just nu ser vi många reaktionära krafter som vill ha det som “förr”, men förr finns inte längre som alternativ.

Precis som “mannen” har tvingats omdefiniera sig de senaste 20 åren, så tror jag att vi människor måste omdefiniera oss som helhet.

Jag tror att vi behöver omdefiniera vad det är att vara människa. Jag tror vi behöver en ny renässansperiod likt den förra. Jag tror vi kommer att behöva samla oss kring de stora frågorna som uppstår nu. Vad händer i ett helt sekulärt samhälle utan vägledande traditioner vid födelse, död etc.?  Hur skall vi hantera etiska, moraliska frågor om liv i värld som kan hålla oss levande allt tidigare och allt längre? Hur ska vi mäta värdet av insats och belöning framöver?

Om boktryckarkonsten drev fram mycket av den förra renässansen kanske digitaliseringen kan göra det med den nya.

Trevlig helg!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *