Tankar om företagskultur

Företagskultur är ett knepigt område. Oerhört svårt att förändra, för i slutänden handlar det om människor och inte minst människors rädsla. Jag har varken pluggat speciellt mycket psykologi eller beteendevetenskap, men det finns en hel del saker jag tycker mig kunna se.

Nästan varje gång jag befinner mig i ett möte så ägnas stora delar av dessa möten av medveten eller undermedveten rädsla. Rädslan av att förlora status hos gruppen eller halka ner i den sociala hierarkin. Denna rädsla resulterar automatiskt till att man hela tiden försöker förhålla sig till majoritetens värderingar.  (tänk på det vid ditt nästa möte)

För att förstärka detta gör man sig gärna rolig på bekostnad av de personer som är villiga att ta en personlig risk alternativt så utnyttjar man sin hierarkiska eller funktionella makt mot den mest avvikande. Allt i syfte att förstärka sin egen roll i gruppen.

När det råder en massiv konformism blir någon med polariserande egna idéer ett enkelt mål för att stärka majoritetens identitet. Jag har drabbats av detta och säkert du också.

Analys
Den här mentaliteten fostrar en organisation att till varje pris undvika att ta personlig risk, för det sociala priset blir allt för högt. Resultatet blir reaktionära, stillastående företag som bara skapar ”more of the same”.

I och för sig bottnar allt det här i ett evolutionärt perspektiv. Att bli utstött av gruppen på savannen betydde en obönhörlig död.

Slutsats
Vi läser i management litteratur om hur frispråkigt allt skall vara, vi hör om hur San Francisco-bolagen jobbar med ”fail fast and often” eller hur företagsledare förväntas säga ”did you destoyred something today”.

Det är säkert rätt på vissa plan, men de flesta behöver börja med att utrota rädslan av att ta de personliga riskerna. En mentalitet som sannolikt präglar majoriteten av företag.

Rädslan blir annars som kittet som håller ihop det destruktiva uniforma tänkandet och som underhålls genom en struktur av att stärka majoriteten mot de som tar den personliga risken genom att inte tillhöra majoriteten.

 

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *