En lavin av etiska dilemman väntar!

Under valrörelsen tog Sverigedemokraterna upp frågan kring abort. Inte KD utan SD. Den stora politiskt ängsliga massan ”rasade”.  Man ”rasade” i (enligt mitt tycke) helt utan eftertanke och med ett enda mål, nämligen att visa hur god man är genom att polarisera sig från vad SD säger.

För mig är det helt opolitiskt, men dom lyfter på locket till EN av MÅNGA etiska frågor som kommer att svämma över oss de närmaste åren. Ska vi kunna hantera alla dessa frågor så måste vi undvika politiska förenklingar, för frågornas svar är inte binära.

Vi agerar som om världen var lika långsam som för 30 år sedan. Det är inte bara Internet-relaterade företeelser som utvecklas exponentiellt, nästan allt gör det.

Jag är självklart inte någon expert på frågan om abort. Skulle säga att jag är nästan helt oupplyst i frågan. Jag har heller ingen religiös grund att vila på. Men jag funderar mycket på liv, synen på liv i relation till teknik. Med hjälp av teknik kommer vi att kunna hålla människor vid liv allt tidigare och allt längre.

Det ställer oss inför olika typer av moraliska dilemman. Rätten för kvinnor att bestämma över sin kropp och rätten till liv. Jag har inget svar och är inte skickad att avgöra några gränser, men frågan är relevant. Vi kommer att tvingas fatta så många beslut av den här typen de närmsta åren så vi bör varken förenkla eller ducka!

Den andra frågan vi kommer att behöva ställa oss är när vi skall se liv som avslutat. Vi kommer att kunna hålla liv i människor väldigt länge. Men vad är ett värdigt liv? Det ligger i vår natur att inte vilja dö, men det är samtidigt världens bästa ”change agent”. Det är det som gör mänskligheten så framgångsrik.

Idag kan vi genomlysa vårt DNA ganska kostnadseffektivt. Några markörer är extremt tydliga. Med ganska exakt precession kan vi se vem som kommer att få Alzheimer. Men om vi inte kan bota det, är det då värdefull information?

Några procent av jordens befolkning är ”immuna”  mot HIV. Man vet ganska väl vilken DNA-uppsättning som orsakar detta. Men man vet även vilken DNA kombination som gör människor morgontrötta……  Är framtidens ”vaccination” att se till att barn blir immuna mot HIV? Är det lika relevant att kunna ordna så barnen inte blir morgontrötta, riskerar depression eller håravfall?

Jag rekommenderar alla att konsumera två minuter av sitt liv genom att investera 2 minuter att se filmen nedan som beskriver CRISPR.

Om vi, som jag tror, kommer att få samma exponentiella utveckling inom fysiologi/medicin som vi haft inom tekniken så kommer vi att tvingas ta ställning till många etiska frågor. Vad är en människa? När är vi en människa? Ser vi på oss själva som något som är uppbyggt på binärkod? Finns en själ? Vad är medvetande?

Fundera!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “En lavin av etiska dilemman väntar!

Leave a Reply

Your email address will not be published.