Skit-data

För många år sedan såg jag en intervju med en åldrad (80+)man som sprakade av vitalitet, hunger och nyfikenhet. Han hade som mantra att göra minst en stor förändring i livet var tionde år.

Samtidigt ser jag dagligen, relativt unga trygghetstörstande kvinnor och män gå som zombies år efter år på sina arbetsplatser, helt oförmögna att utmana sig själva i att utsätta sig för risk, utmaning och förändring.

Den första gruppen (gubben) äger själva sin livs-agenda, emedan den sistnämnda ofta ofrivilligt väcks ur sin slummer av en skilsmässa, uppsägning eller liknande.

Min egen förändring
Den här hösten har präglats av ganska stora förändringar för min egen del. Även om jag inte själv kan tillskriva mig vara katalysatorn för allt det. Min yngsta dotter drog till Australien och började plugga (även om hennes Instagram skvallrar om ett mer osedligt leverne), den andra dottern har bytt stad som nybakad mäklare, frun och jag har flyttat ut på landet som en pastisch på den motbjudande serien Mandelmanns.

Trots att ovanstående förändring är en “smula plågsamt” så har det rört om i familjegrytan och vi alla har tvingats anpassa oss på olika sätt. Men förändringarna har snarare stärkt än försvagat banden i vår dysfunktionella familj.

Events
Varför denna oombedda personliga familje-transparens ovan? Det får agera exempel på hur ett liv består av olika ”events/moments” som är bryggan i förflyttningen mellan olika tillstånd. Skilsmässa är ett ”event” som triggar förflyttningen av tillståndet ”gift” till tillståndet ”skild”. Eventet ”graviditet” förflyttar tillståndet ”par” till ”föräldrar” etc. Min egen historia ovan innehåller säkert minst tio olika “events”, om än inget av exemplen ovan som tur är…..

Fördelen är att vi lever och verkar i en tid då en stor del av dessa ”events” går att fånga med öppen data, ”dark data”, social data, köpt data etc.

Business moments
Ett ”event” (oavsett frivilligt eller ofrivilligt) är nästan alltid ett “business moment” för företag. Därför är det en underligt att inte fler företag strävar efter att fånga dessa ”business moments” och skapar ett datadrivet sätt att agera på dessa. En fullständig gåta!

Är det då detta som alla företag nu babblar om när dom säger att dom skall vara datadrivna? Nej, dom menar att dom skall gräva ännu djupare i gammal meningslös historisk skit-data som på sin höjd presenteras på ett mer tillgängligt sätt.

Men menar man allvar med att vara datadriven så automatiserar man inflödet av strömmad data, sniffar efter events som man agerar på i realtid. PERIOD!

Exempel
På förekommen anledning har jag fått viss inblick i mäklarbranschen. Dom jobbar stenhårt 12 – 14 timmar om dagen som om det vore en livsstil. Min analys är att dom bara kompenserar med sin egen tid i bristen på en datadriven affär.

Behovet av en mäklare är nästan alltid drivet ur ett tillstånds förändring gissar jag. Ett system av strömmad data som identifierar, på förhand definierade events skulle öka träffsäkerheten dramatiskt. Man skulle kunna identifiera events som förutspår att någon skall sälja sitt hus/lägenhet innan kunden vet det själv!

Detta är dock bara ett exempel. Med lite kreativitet skulle ALLA företag kunna jobba datadrivet på det här sättet. I försäljning, kundservice, marknadskommunikation etc.

Slutsats
Jag tror att data- och event-drivna företag kommer att vara en disruptiv kraft inom många branscher. De som är snabbast med detta kommer att sätta en ny branschstandard för hur man säljer, kommunicerar och agerar i relation till sin målgrupp.

De som är först med detta kommer att ta en unik position och lämna andra som irrelevanta.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *