Vårt personliga ansvar

Tittar man på fotbollslandslaget, eller vilket landslag som helst, så inser man hur mycket träning, fokus och disciplin som ligger bakom deras framgångar. Den minsta ”slacker-period” skulle göra att man blev petad från laget, till förmån för någon som tränade mer och följaktligen blev bättre.

Det vi kan vara ganska säkra på är att ovanstående går att applicera på det mesta. På våra jobb och inte minst på att vara människa.

Intellektuella slackers

I stort sett överallt ser jag människor planlöst konsumera sitt Facebook-flöde, fastna kvällstidningarnas klickbeten, konsumera politiska förenklingar och lättsam förströelse på streaming-tjänster.

Långa texter, fördjupningar eller det intellektuellt utmanande är ofta inte längre en del av många människors vardag. Inte ens bland många av mina vänner som hävdar att dom, självupplevt eller inte, står över det grunda och ytliga.

Konsekvensen för jobb

Många medelålders personer personifierar denna lättja med extrem tydlighet på sina jobb. Många har varit 5, 10 kanske 15 år på samma jobb. Dom har en 20, kanske 30 år gammal examen som bara representerar en gammal unken biljett in på en arbetsmarknad. Lättjan resulterar att dom är i otakt med tiden och många gånger bara en belastning för bolaget, snarare än en tillgång.

I sin rädsla att minsta sin ställning, förlora sin investering i lång och trogen tjänst, gör man allt för att bevara status quo. Man har inte konsumerat information i syfte att vara i takt med tiden på 20 år men har ändå mage att gnälla över åldersdiskriminering.

Jag ser unga män på tåget skrålla sitt Instagram-flöde eller förströ sig med något mobil-spel. Jag ser unga kvinnor djupt försjunkna i universitetslitteratur. I en allt mer automatiserad värld blir dessa män allt mer en del av prekariatet och otrygga lågbetalda servicetjänster.

Konsekvensen för samhället

Vi ser en exponentiell utveckling av ”fake news”. Nyheter producerade av trollfabriker, bots och AI. Kombinerar vi det med dagens personkulter, brist på ideologisk tillhörighet, politisk förenkling, filterbubblor och vår oförmåga att konsumera fördjupning, så går vi mot ett sönderfall av våra demokratiska modeller.

Analys

Precis som den duktig idrottsmanen/-kvinnan ovan, har vi ett ansvar att utmana oss själva. Annars får vi ett samhälle och en arbetsmarknad som präglas av det som Mats Alvesson beskriver helt fantastiskt om “funktionell dumhet” i Kvartals fredagsintervju (podd) eller i Svenska Dagbladet (betaltjänst).

En stor grupp följsamma människor i slutet av en ”produktlivcykel” på väg att ersättas av automatisering.

Slutsats

Någon tycker förmodligen att det här är en förmäten text, men jag säger inte att det är fel att konsumera lättja och jag brister själv många gånger i att konsumera det utmanande.

Jag skulle dock bara vilja slå ett slag för fördjupning, viljan till yrkesmässig relevans och samhälleligt ansvar.

Konsumera något bra i sommar! Här följer några tips: Homo Deus, Maps of Meaning, Kvartal, The fourth age, Människan och maskinen, TGIF.

Oavsett om du håller med eller inte, så ha en fantastisk sommar!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.