Du kommer att dö!

Det kommer att komma en dag då du skall dö. Ju yngre du är, desto mer otänkbart ter det sig, men du kommer att dö. Du kommer sannolikt att ligga i en säng, förhoppningsvis är du gammal. I ett töcken hör du dina anhöriga röra sig oroligt fram och tillbaka i rummet. Kanske har du förlikat dig med tanken att upphöra eller kanske plågas du av en outhärdlig dödsångest.

Oavsett kommer du att fundera över ditt mänskliga bokslut som innehåller allt utom det du dagligen funderar på. Hur få likes du fick på din öl i motljus, att du inte fick det där jobbet, att dina bröst är fula, rynkorna kring ögonen som tilltar, hur cool din Sonos anläggning är, vilken snapchat effekt som är bäst. Inget av det kommer att betyda något.

På fest
De få gånger jag blir bjuden på fest brukar jag positioneras som den som jobbar med digital transformation. Något som gör att man vill tala digitalisering, robotisering, AI etc. Jag kan tydligt se hur intresset för mig som person svalnar i takt med mitt ointresse att tala om Tesla och IBM’s Watson. Den jag talar med flackar snart desperat med blicken för att hitta en alternativ samtalspartner som kan ryggdunka över att Musk skickat en bil till rymden eller att Zuckerberg fokuserar på AI.

Enligt mig har det aldrig varit viktigare att tala om människan, ”jaget” och framför allt frågan om en eventuell själ. Något som är själva basen i frågan om AI- och robotutvecklingen. Det närmast infantila förhållningssättet vi har till tekniken i sig skrämmer mig. Vår personliga tävlan om att inte framstå som reaktionärer upplever jag som patetisk!

Evolution
Vi människor har genomgått en marginell förändring på hundra tusen år. Vi styrs av evolutionära drifter som är i stort sett dom samma nu som för flera tusen år sedan.

Några milstolpar har dock passerat revy. Vi fick kontroll över elden, vilket gav oss helt nya matvanor och en helt ny möjlighet att smälta mat och ta upp näring. Senare lärde vi oss att kommunicera via olika typer av bild och skriftspråk. Gutenbergs tryckpress är fantastisk, men bara en demokratisering av skriftformatet. Precis som digitaliseringen har demokratiserat information ytterligare.

Längre fram fick vi ångmaskinen som bytte muskelkraft mot maskinell kraft. Något som dramatiskt förändrade produktions- och livsvillkoren för oss människor.

Alla dessa saker har förändrat hur det är att vara människa i relation till dessa landvinningar.

Nästa steg
I drygt ett halvt sekel har datorkraften utvecklats. Personer som Turing la grunden till att ”processa” matematik. Till skillnad mot tidigare har vi inte haft den exponentiella utveckling som vi har inom datorkraft.

Vi kan frossa i datorhastigheter, antalet uppkopplade entiteter, vad robotar kommer kunna göra, generell AI etc. etc. Men inget av det är intressant om vi inte sätter det i relation till att vara människa! Vi orkar inte längre konsumera längre texter med fördjupning och definitivt inte fundera över filosofiska, mänskliga frågor.

Leva
När vi ligger i sängen med våra anhöriga runt oss. När vi inser att vi kommer att upphöra att finnas. Då kommer analysen över vårt förhållningssätt till saker som eftertanke, djup, vänskap, kärlek, självreflektion och allmänmänskliga företeelser vara det enda som betyder något. Besattheten av tekniken, utan relation till människan är grund!

De riktigt spännande tankarna ligger i vad det betyder att vara människa i en exponentiell, digital utveckling. Fundera lite på det när du översvämmas av akronymer, coola företagsledare, digitala företeelser och extrema nyckeltal.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *