Vara en Anywhere eller Somewhere

Den brittiska journalisten David Goodhart har i sin bok delat upp befolkningen (politiskt) i Anywheres eller Somewheres. Något som Katarina Barrling analyserar i en utmärkt essä på Kvartal.

Min förenklade (och personliga) bild av dessa grupper är att Anywheres är flexibla kosmopoliter som inte knutna till geografi, dogmer etc. Somewheres är mer trygghetsökande och kanske lite mer reaktionära samt i någon mening konservativa.

Somewheres är lite vilsna i dagens samhällsklimat och är ett ganska enkelt byte för opportuna politiska inriktningar.

Funderade lite på detta i helgen och man kan tydligt applicera samma dynamik på arbetslivet.

Somewheres i arbetslivet sätter värde på att vara länge på samma arbetsplats, har en tydlig uppgift, gillar ordning och reda, långa planeringshorisonter, långa livscykler på alla plan.

Precis som Somewheres är vilsna i det politiska livet, är det på samma sätt i arbetslivet. Lång och trogen tjänst är en belastning, arbetsgivare söker ”versatilister” snarare än specialister. De långa livscyklerna trasas sönder av disruptiva krafter och gör Somewheres till frustrerade daglönare på digitala plattformar som Uber.

Pojkar som är Somewheres på mindre bruksorter blir frustrerade, arbetslösa, porrsurfande, hatande loosers emedan unga flickor agerar Anywheres genom att plugga i andra städer, jobba utomlands och göra sig anställningsbara. Den som inte ser den omvända genus-problematiken är blind.

Lika fantastiskt, roligt, spännande och fullt av möjligheter som digitaliseringen är för flexibla Anywheres i takt med tiden, lika frustrerande och problematiskt är det för prekariatet och den kommande underklassen av Somewheres. En utmaning som jag inte har en aning om hur vi skall hantera!

Jag kan se en dystopisk bild av somewheres bli en arme av arbetstagare åt Amazons mechanical turk. Något som gör att man sätter digitaliseringseuforin i halsen.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *