Påsk-predikan

Att vara en halvbakis dräng i bohuslän under slutet av 1800-talet och dessutom tvingas gå i kyrkan runt påsk, måste varit hårt. En svavelpredikan från en sträng  shartaun-präst bör ha varit skräckinjagande.

En viktig komponent i dessa predikningar var, förutom hot om skärselden, även kallelsetanken. Dvs guds uppmaning till människorna.

Min personliga predikan är profetian om digital backlash! Den digitala berusning vi nu haft i några år blir till en bakfylla av besvikelse.

Den bottnar i vår fundamentala okritiskhet inför allt som börjar med ”i”, ”smart”, ”#” eller ”digital”. Den bottnar i vår lättja att konsumera digital yta framför eftertänksamt djup. I vårt korta minne över vad många resultat faktiskt blev. Eller inte blev. I vår digitala nonchalans över analog historia, mänsklighet och kultur.

Den så hyllade arabiska våren blev ett söndertrasat inferno av mänskligt lidande för att vi trodde att det fanns en demokratisk ”social media quick fix”, #metoo kapades av genuskrigare som skapade ett anti-juridiskt angivarsamhälle. Cambridge analytica väkte oss ur vår självgoda “self promotion” med att vår personliga transparens och brist på integritet blivit en handelsvara.

Vi tävlade alla i värdet av mixed reality, utan att tänka på att det kunde bli på bekostnad av ett liv vi inte vill ha. Se gärna den apokalyptiska videon nedan.

I det delirium vårt bakrus ger oss kommer vi snart ängsligt vända vår kappa när vinden vänder.

Predikan
Jag skulle gärna se en mer nykter syn på den förändring som fortfarande sker. Men jag rekommenderar uthållighet i den motvind som kommer. Det är i den uthålligheten det riktiga värdet uppstår.

Det är då vi slutar att tala om generella digitala företeelser, akronymer och engelska ord till förmån för att bygga affärsvärde med hjälp av nya förmågor.

Vi bör möta digitaliseringen UTAN att bortse från miljoner år av mänsklig evolution, tusentals år av sätt att driva handel, filosofiska frågor etc.

Varje gång vinden vänder bör vi alltid stanna upp, tänka och fundera på om det är rätt väg att följa. Ett bra tips att undvika flockbeteende är att zooma ut och därmed slippa tunnelseende.

Glad påsk

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.