Om 3 år kommer 90% ha felinvesterat i analytics

Hos merparten av de företag jag träffar råder en ”analytics-eufori”. Det gör det på ganska goda grunder, för jag skulle säga att det kanske är den viktigaste komponenten inom digitaliseringsinitiativen.

Konsulter, plattformar och applikationer inom analysområdet blomstrar med både produkter och innovation som passerat bäst före datum. Jag klandrar dom inte för kunderna förmedlar ett behov som passar perfekt i Boston Consultings berömda ”kassa-ko kvadrant”.

Likt sprängkåta hundar gnider beslutsfattare sig mot digitala dashboards, automatgenererade digitala VD-rapporter och KPI-charts.

ALLA älskar att konsumera data
Varje demo, varje säljinteraktion verkar idag bygga på att man skall konsumera information. Det ena snyggare ”UX’et” efter det andra. Med tungorna hängande söker man lystet efter ”buy now” knappen. Helt utan tanke på att någon måste producera denna data. Dessutom måste den vara någorlunda rätt!

Alla älskar att konsumera gammal data
Hela ovanstående bygger på att konsumera gammal data. Smackande insiktsfull känner man sig när man för första gången ser vad som hänt. Med lite handpåläggning kanske man kanske också ser VARFÖR det hände. Allt detta är vad många fokuserar på och investerar i.

Historia
Varför är vi så intresserade av ovanstående? För att vi kan, det är tillgängligt och demokratiserat. Men ni för fel slag. Det för tankarna till Cervantes väderkvarnar. Det adderar ett begränsat värde för affären i en tid där man fattar beslut i realtid. Där besluten fattas så fort att vi människor inte räcker till.

Nästa steg
Fokus bör i första hand vara på vad KOMMER ATT HÄNDA! Det skapar värde för affären! Om man parallellt med att ta reda på vad som kommer att hända, tar reda på vad man skall göra med informationen så har man tagit första steget mot ett event-baserat tänkande. Då kommer vi att kunna påverka hur får vi det att hända. ALLT kommer att handla om det.

Vi analyserar vad som kommer att hända, formulerar det som events och har en idé om hur vi agerar på det formulerade eventet. Det är ekvationen i en digital värld.

Gubben Gilbert’s rekommendation!
Sluta fokusera på snygga dash-boards, fina rapporter och lägg all din tid på att hitta affärsdrivande events där du kan minska kostnader, öka intäkter eller skapa en bättre kundupplevelse.

Enjoy!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *