Ta inte äran från dom som förtjänar den!

När jag funderar på de senaste årens digitala transformationsprojekt så har många spännande uppdragsgivare passerat. Inte sällan modiga, erfarna, omtyckta chefer som är villiga att ta en personlig risk för ett högre syfte. Personer som hade haft det mycket enklare genom att göra ingenting!

Hos nästan alla dessa har jag sett ögonblick av tvivel, frustration, oro eller vilsenhet i deras blickar.

Jag har sett självförtroenden svikta och uppgivenhet i förhållande till personalens förändringsvilja eller projektets framdrift.

Jag har stor respekt för det. Det är dom som kan bli hjältar, men också dom som tar en personlig och karriärmässig risk, det är dom som skall genomföra transformationen internt, det är dom som svarar mot överordnade, det är dom som spelar matchen!

Dom kämpar mot kakofonin från alla dom med tydliga befattningsbeskrivningar, LAS-trygghet och fokus på riskeliminering. Alla dom som delar Tesla’s och Amazon’s redan kända framgångssagor på Linkedin/Facebook och som är organisationens lättsinniga tyckare. Liksom alla dom åskådarentusiaster som högljutt förmedlar abstrakta bilder av vad som borde och inte borde göras inom AI, machine Learning, etc.

Jag och alla andra konsultkollegor runt om i Sverige som deltar i transformationsprojekt har ett stort ansvar att verkligen stötta de modiga kvinnor och män som spelar matchen på transformationsresan. För vi konsulter är inte heller hjältar, inte ens i närheten. Vi är där för att guida, stötta, driva, råda och ta fram potentialen i våra uppdragsgivare och deras företag. Vi kan på sin höjd vara Lennart Bergelin, men ALDRIG Björn Borg. Må vi aldrig ta äran från dom som tog den verkliga risken och stod ensamma på centercourten!

 

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.