Konsekvenser av brytpunkten

Jag tycker mig ha någorlunda bra känselspröt och förmåga att se sammanhang. Och det är just här jag behöver hjälp. Jag ser nämligen konsekvenser av en brytpunkt som väldigt få talar om. Eller åtminstone verkar vilja se. Eller kanske har jag fel.

Outsourcing
Ordet outsourcing hör man knappt längre. Men just nu går vi mot outsourcing av allt. Allt! Den plattformsekonomi vi alla hyllar bygger på att bryta ner saker i allt mindre enheter och outsourca. I den skala det görs skulle aldrig fungera utan algoritmer. Det är exempelvis algoritmerna som balanserar tillgång och efterfrågan i Ubers affärsmodell med kirurgiskt precision. Det är algoritmerna som balanserar Airbnb’s affärsmodell på samma sätt. Värdet av Amazon och Netflix rekommendationsmotorer lika så.

Algoritmerna är kyliga, exakta, matematiska, men också utan konsekvens-tänk.

Aktiemarknaden
Algoritmer styr aktiemarknaden. Fler än hälften av finansiella transaktioner görs av algoritmer. ”Dom” styr det på samma kyliga, matematiska sätt som övriga algoritmer. Allt i ett tydligt binärt vinstintresse. Ett uttalat fokus på kortsiktiga vinster och stora pengar. Och stora pengar tjänar man på monopolistisk verksamhet. Just därför växer plattformsmonopolen just nu. När Amazon säljer en begagnad bok billigare än en ny bok, bygger det på att odla monopolet och indirekt slå ut förlaget som säljer nya böcker.

Daglönare
Algoritmer och plattformar odlar en daglönarekonomi. I USA anpassar algoritmiska HR system schemaläggningssystem att ge alla anställda 29 timmar arbetsvecka. Det innebär att man inte behöver betala pension och sjukvård för den anställda. Ubers chaufförer är slavar under en algoritm som ser till att tillgången alltid är lite högre än efterfrågan, för vi spelar med allas vår demokratiserade tillgång. Nämligen (obetald) tid.

Men det kanske inte gör något, för vi lever med en urbanisering som är större än någonsin i historien. En tid där fler människor än under den industriella revolutionen rör sig från jordbruk och relativ fattigdom, till att söka sig till vad dom trodde var just en industriell värld. Alla kommer dom och bidrar med samma tillgång, 24h per dag.

Fundering
Jag behöver hjälp med att förstå den digitala ekvationen alla verkar hylla. Jag tror på marknadsekonomi, jag tror på kapitalism, jag tror på globalisering, men jag får inte ihop konsekvensen av brytpunkten. För den utpräglade “Winner takes all-ekonomi” vi älskar hos Uber, Amazon, Facebook koncentrerar makt så till den milda grad att jag blir orolig för resultatet. Åtta personer äger lika mycket som hälften av världen! Jag gratulerar dom, men åtta personer!! När jag skriver det här så tittar jag på mina sunkiga tofflor. Dessa personer har säkert fler tofflor än jag, men om dom köper tre tofflor var så blir det 24 par som skall produceras och säljas. Om hälften av jordens befolkning köper tofflor så blir det mer än 3.5 miljarder tofflor som skall produceras och säljas.

Hjälp
Vad jag behöver hjälp att förstå är hur alla ni som unisont hyllar det här tänker. För det är inte företag som skapar jobb, det är kunder. Och om vi fokuserar på att outsourca alla till daglönarbetonade jobb så kommer ingen ha råd att köpa saker. Dvs inga kunder! Då kommer stora delar av vår utkomst att försvinna till förmån för globala plattormsmonopol och/eller potentiella sådana. Då kommer varken du, jag eller någon annan att kunna verka på en ”normal” marknad.

Slutsats
Civilisationer har kommit och gått genom historien. Likt ett väl fungerande ekosystem balanserar det sig självt. Civilisationer som romarriket, Inkariket, Egyptierna, etc. kollapsade när koncentrationen av makt till slut blev för snäv. Jag vill att mina älskade döttrar skall växa upp i en dynamisk värld, baserad på sund tillgång och efterfrågan. Där människan är en central del. Men förutsättningarna är fundamentalt förändrade.

Avfärda mig som reaktionär, teknikfientlig, men förklara hur jag tänker fel…..

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *