Energibranschen och digitalisering

När jag åker på semester så tycker jag om att uppleva kulturkrockar. Det gör att jag ofta väljer länder som skiljer sig från Europa på många sätt. Inte sällan är detta länder med låga löner, vilket ofta minskar incitamentet för automatisering i samhället.

Arbetsuppgifter som sedan länge varit utdöda automatiserade/digitaliserade i Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet finns kvar i dessa länder.

Energibranschen
Jag är ganska stolt över energibranschen i Sverige. Särskilt nätbolagen som har en leveranssäkerhet på nästan 100 procent. Dessutom nästan helt fossilfritt. Det allmänna gnället på energibolagen är i det närmaste arrogant. Utan el förflyttas vi till medeltiden på några veckor! För en mer färgstark bild kan man betrakta en tonåring som inte har ström till sin smart-phone….

Det som dock retar mig en smula är synen på nätavgifter. (Och då handlar det inte om Ibrahim Baylans väljar-fjäsk). Nätavgifterna är det vi betalar för drift och underhåll av elnätsinfrastrukturen. Och som jag skrev ovan så sticker jag inte under stolen med att vi får en enormt bra leveranssäkerhet för pengarna.

I branschen i allmänhet verkar det dock finnas ett visst ointresse att använda digitala förmågor i syfte att effektivisera driften och underhållet för att få ner nätavgifterna. Incitamentet finns inte för pengarna kommer ändå. Eg. tänk mina semesterorter.

Digitalisering
En snabb och effektiv digitalisering av elnätsinfrastrukturen skulle sannolikt kunna minska kostnaderna dramatiskt utan påverkan på leveranssäkerheten.

Allt handlar om att hämta information från infrastrukturen och sedan agera på olika sätt. För att kunna göra det måste man kunna hantera ett flöde av data, utläsa avvikelser/events och ha en regelmotor för hur dessa ”events” skall hanteras.

Idag görs mycket underhåll schemalagt baserat på infrastrukturleverantörernas rekommendationer. I andra fall upptäcks fel för sent och man får ägna sig åt mer eller mindre omfattande och dyr felavhjälpning.

Riktigt intressant blir det om man placerar en digitaliserad event-driven affärsarkitektur i relation med ett ekosystem av andra intressenter. Infrastrukturen kan då kommunicera direkt med den/de som det berör baserat på den regelmotor som nätbolaget sätter upp.

Infrastrukturen kan självt avropa underhåll med tillhörande serviceorter till olika entreprenörer, vilket i sin tur underlättar hantering av SLA’er (Service Level Agreements) etc.

Slutsats
Nätbolagen har varit duktiga på att investera i ”hård” infrastruktur genom att ta bort luftledningar etc. Nu borde nästa steg vara att investera i digitalisering av infrastrukturen. Något som sannolikt skulle gynna alla parter.

Till de nätbolag som börjat denna transformationsresa säger jag grattis och Godspeed!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Energibranschen och digitalisering

  1. Hej,
    Har du hört talas om dLaboratory? DLaboratory digitaliserar elnäten mha en så kallad incidentanalysator så att elnätbolagen bl.a. kan hitta begynnande fel och åtgärda dessa innan det blir avbrott och ger statistik så att ett tillståndsbaserat underhåll kan göras baserat på verkliga incidenter. Systemet finns i ca 50 fördelningsstationer i Sverige och är grundat på forskning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *