Bryt dig ur fårskocken!

I min ungdom sändes det mycket gamla westernfilmer på tv. Ofta oerhört förenklade intriger där det fanns en ond och en god sida. För att ingen skulle missta sig så fanns det en kod som sa att, de goda hade vita hattar och de onda hade svarta hattar.

Just nu lever vi i en tid där vår konsumtion av ”fake news” kommer att öka lavinartat. Många ser dock inga problem med detta för vi gillar att konsumera fake news. Dramat blir så mycket större så!

Vi lever också i en tid där möjligheten att uttrycka sig själv och sina åsikter aldrig varit större. Samtidigt som majoriteten agerar som en gigantisk fårskock vid minsta vindpust i kappan. Mesiga, inställsamma män har tentaklerna ute för varje åsiktsvändning i #metoo-frågan, ängsliga människor rasar över att en svart pojke i en H&M-annons bär en tröja med ett budskap som tydligen bara är ämnat för vita barn, Harvey Weinstein är ond, Oprah for president…..

Det känns som en stor majoritet agerar som en fårskock driven av förenklingar likt westernfilmernas polariserade dynamik.

Oprah Winfrey & Harvey Weinstein

Västvärlden
I västvärlden har vi aldrig varit friare, mer jämställda, aldrig haft så mycket alternativ, aldrig haft större förmåga att förverkliga det vi vill göra, aldrig haft större möjlighet att uttrycka och förmedla vad vi vill och vilka vi är.

Trots det har vi aldrig varit mer missnöjda, deprimerade, sexuellt inaktiva, olyckliga, frustrerade. Vi har heller aldrig varit mer missnöjda som konsumenter, trots en enormt bra lägsta nivå på produkter och vår starka konsumentmakt.

Jaget
Om jag får agera lite kvasi-psykolog så tror jag att vi tappat bort och devalverat ”jaget” i det starka informationstryck som är. Vi har villat bort den personliga integriteten i den ”hittepå-värld” vi förmedlar i sociala medier. Vi har tappat bort djupet i våra personliga sanna åsikter till förmån för förenklingar och åsiktsmässiga masspsykoser, likt medlemskapet i en ondsint religiös sekt.

Stor del av vår personliga frustration bottnar i just detta tror jag. När fårskocken rusar så stanna upp, tänk, reflektera och ta inte den enklaste vägen. Det kommer att stärka det personliga “jaget” och kommer att göra dig lyckligare. Det är du värd!

Trevlig helg

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.