Bästa stället att gömma ett lik?

För många år sedan hörde jag metaforen “Var är bästa stället att gömma ett lik? Sidan 2 på Google…..” Metaforen kommer nog från någon framgångsberusad SEO-person strax efter millennieskiftet, men metaforen präglar mycket av den digitala “Winner takes all” dynamiken.

Företag
Alla företag, framför allt de som säljer produkter, har en utmaning med konsumenternas relation till betyg. I stort sett allt vi köper utvärderar vi genom att sortera på betyg. Vi köper den produkt som fått bäst, eller i vissa fall näst bäst, betyg. Dom andra existerar inte. I förlängningen vet vi också att Siri & Co kommer göra detta åt oss.

Människor
I den “gig-economy” som vi lever i eller bara som jobbsökande har många svårt att nå fram och visa vem dom är. Nu kommer vi se en massiv ökning av algoritmer/AI som sorterar ut de rätta kandidaterna. Dom vars “CV” kan förhålla sig till en algoritm rekryteras. Dom andra existerar inte.

Säljare
Många säljare sliter hund utan större resultat. Den gamla “säljskolan” värderas efter hur många kunder dom träffar. I kvantitetsivern blir därför merparten av dessa kundmöten med människor som bara har mandat att säga “nej“. Men säljarens roll marginaliseras allt mer till förmån för API-drivna marknadsplatser. Dom som agerar bäst i dessa ekosystem får affärerna. Dom andra existerar inte.

Slutsats
Vi saknar, av naturliga skäl, erfarenhet att marknadsföra oss mot AI, algoritmer och API’er.  Men jag tror att, för att överhuvudtaget kunna nå fram till dessa,  så måste man smalna av rejält och kanske rent av hitta en egen kategori. Man måste bli extremt duktig på att formulera lösningen på ett, för “kunden“, väldefinierat problem. Men levererar man på löftet är det sedan lätt att växa på bredden som leverantör, konsult, anställd eller säljare. Man har tagit sig förbi den digitala grindvakten. Men man måste motstå frestelsen att kommunicera det innan relationen är etablerad. AI, algoritmer och API’er kommer sortera bort bredd och välja utifrån träffsäkerhet tror jag.

Jag kan naturligtvis ha fel i hur urvalet sker, men jag tror det är nödvändigt att fundera på sättet vi ser på AI, algoritmer och API’er som kunder. Snacka om ny typ av Customer Releationship management. Inte riktigt lika intressant att “se vilka kunder som spelar golf….” längre.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.