Ålder och digital transformation

I julhelgen har jag tagit mig tiden att reflektera en aning. Jag har funderat mycket på hur ålder påverkar vår förmåga till anpassning till en digital värld. Förmågan till transformation blir dessutom allt viktigare med tanke på hur snabbt transformationerna sker.

Vad är en transformation?
Musikindustrin må vara ett tjatigt exempel men exemplifierar det nog bäst.

  • LP-skivan levde i flera decennier och upphörde när
  • låtarna blev till filer vilket gjorde att
  • CD-skivan uppstod, för att självdö när
  • Napster och fildelning “unbundlade” den och
  • advokaternas era om upphovsrätt peakade.
  • Apple lanserar iTunes för att köpa filer
  • men det var en affärsmodell som dog till förmån för streaming
  • och nästa blir……

Betraktar man ovanstående så är det intressant att se hur de transformativa livscyklerna blir allt kortare. Vi kan också konstatera att ett innovativt företag som Apple så snabbt förlorade sin affärsmodell.

Samma perspektiv som ovan kommer vi behöva anlägga på de flesta branscher och därav behovet av transformation. Utmaningen är vi människor som är analoga!

Äldre
Epitetet ”äldre” blir ju allt mer svårdefinierat i takt med de korta livscyklerna. Men äldre är alla vi som bär med oss en ryggsäck av en tidigare era. Problemet med äldre är förmågan att slå sig fri från det gamla. Det är möjligt att jag talar i egen sak, men det handlar mindre om ålder och mer om attityd.

Att se medelålders män dansa med slipsen knuten runt huvudet till nostalgisk 80-tals musik får mig att vilja spy! Att se medelålders kvinnor drömma sig tillbaka i filmen Dirty dancing för hundrade gången får mig att må lika illa. Att se medelålders personer som inte läst en management-bok eller sett en webcast sedan universitetet tala strategier gör mig orolig.

På jobbet hävdar dom sin relevans med åldersmässig erfarenhet som till stora delar är irrelevant.

Det är precis dessa människor som skapar ”åldersdiskriminering”. Eller rättare sagt, det är ingen diskriminering för jag skulle själv inte vilja ha dom i ett transformationsprojekt.

Yngre
I en tid som går så snabbt är det inte svårt att se fördelar med att vara yngre. Man bär inte på ett erfarenhetsmässigt ok och känner inte att man behöver försvara tidigare beslut och handlingar.

Man lever ofta mer i tidens anda och kan navigera bättre i sin samtid. Ungdom, har precis som kvinnligt kön, blivit en norm i dagens arbetsmarknad. På rätt goda grunder, men inte helt!

Analys
Så vad skall vi göra? Skall vi döda dom gamla och ersätta dom med AI så att kidsen kan sitta och testa ringsignaler och kolla Snapchat på jobbet? Kanske inte….

Vi behöver hungriga, öppna, kreativa ”gamla” för att förstå vad vi transformerar oss FRÅN till en ny kontext. Vi behöver flexibla, nyfikna ”gamla” för en historiskt holistisk vy av verksamheten och den affärsmässiga strategin.

Vi behöver smarta, kompetenta, experimenterande och ansvarstagande unga som tänker affär, affärsmodell och sant värdeskapande tjänster för kunderna.

Framför allt behöver vi en spännande och dynamisk mix av ovanstående.

Slutsats
Vi borde ägna mindre tid åt ålder, kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund. Allt det är bara metadata kopplat till en människa. Vi borde lägga mer tid åt att förändra beteende och företagskultur.

Men för att lyckas med det så måste det vara mer än ett uddlöst nyårslöfte! Det är beteendet vi måste förändra.

Vi måste lära oss och förstå att vi inte vet! För om vi hävdar att vi vet så kommer vi att fortsätta göra samma sak som tidigare. Vi måste få en kultur som pallar trycket av att leva i osäkerhet.

Vi behöver få en kultur som experimenterar och inte stigmatiserar misslyckanden. En kultur som inte verkar i synliga eller osynliga organisatoriska och kulturella silos.

Men vi måste framför allt arbeta med oss själva för att förstå, se och agera i tiden och kunna översätta det till en anpassning av vår affärs alla delar. Det är en förutsättning för, och själva essensen i digital transformation.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *