Vågar du fundera på detta i jul?

När du ser in i en annan människas ögon, vad ser du då? Ser du en sammansättning av molekyler som är i ständig rörelse för att forma den du ser? Kanske ser du något djupare, att det är något mer än en fysisk varelse. Att det finns något där bakom. Vi kallar det ofta själ, jaget eller medvetande.

Bortser vi från själen har aldrig levt så nära gränsen mellan människa och maskin som vi gör nu. Lite beroende på hur vi förhåller oss till frågan ovan, ser vi olika på AI/robotar.

Det finns en term som kallas ”uncanny valley” som beskriver människans relation till maskin när dom blir för lika oss. Värt att fundera över.

Själen
Vi lever i en väldigt sekulär och teknokratisk värld just nu. Tankar om själsliga frågor får väldigt litet utrymme på alla plan. Vi hyllar algoritmernas och dom tekniska framstegens lov på bekostnad av tankar om humanism. Frågan om själens vara eller icke vara behöver nödvändigtvis inte vara religiös.

Eric Schüldts program om själen må vara långsamt, men kanske det mest intressanta jag lyssnat på i år! Sätt dig med lurar på annandagen, blunda, lyssna och fundera!

Analys
Det är intressant att se oss människor som en algoritm. Vi är täckta av sensorer av känsel, smak, syn, hörsel. Vår hjärna hanterar strömmad data med basen av machine learning. För de viktigaste ”eventen” agerar vi till och med utan att passera analytics (hjärnan).

När vi ser oss på det sättet så suddar vi ganska enkelt ut skillnaderna mellan människa och maskin.

Slutsats
När vi decimerar oss själva till matematik/fysik så kan vi fundera på vad som blir kvar. Är målet att vara högpresterande individer under vår livstid med syfte att reproducera oss själva?

Träffade en person i veckan vars bekant hade en son som valt att avsluta sitt liv som tonåring. Han orkade inte med pressen från sin omgivning enligt lappen han lämnat efter sig.

Vi lever i en omvälvande tid som jag älskar att leva i. Men den kommer med ett ansvar, ty den är så föränderlig. Hur hänger vi människor med/förhåller oss till tiden? Vad får den för konsekvenser för oss som människor när vi TOTALT okritiskt betraktar AI och robotar? Jag vet inte, men jag tycker att vi borde vara fler som funderar på det under julen!

Epilog
Jag är ganska övertygad om att dom som mister sitt värv till förmån för en robot eller en algoritm kommer att hantera det olika på väldigt olika sätt. Jag tror att, om man saknar en större mening med sitt liv, desto hårdare blir det fallet.  Människor med integritet och en trygg syn på sin egen okränkbarhet brukar hantera kritik bättre. Dom har förmågan att skilja på person och arbetsmässigt värdeskapande.

Antalet “likes” och efterfrågan står inte i relation till vårt reella värde!!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Vågar du fundera på detta i jul?

Leave a Reply

Your email address will not be published.