Vad är strategi?

Strategi är ett ganska svårt ord 2017 tycker jag. Ser på Linkedin hur många kallar sig ”Digital strategist”, ”Future strategist” etc. Inget fel med det, jag skulle älska att säga att jag är det på en fest. Problemet är att jag inte skulle kunna förklara vad det är.

Tyvärr menar många bara med strategi att någon skall göra en gigantisk investering utan att det finns ett relevant business case…. Ofta talar man utifrån Kotler, Drucker och andra giganter som format femtio år av affärsmässiga sanningar. Sanningar som nästan alla i HIPPO-sfären är fostrade i och (enligt mig) felaktigt fortfarande håller med om. (HIPPO=Highest Payed Persons Opinion).

Det vill säga, gör en tydlig plan, fatta tydliga beslut om vad som skall göras och inte, skapa en tydlig roadmap och för guds skull avvik inte från den!

Vad är en strategi?
För det första så tror jag att man skall vara ödmjuk i den här frågan. Jobbar man med branscher vars beslut präglas av extrem långsiktighet och oförmåga att förändra måste man vara extremt ödmjuk i sina “strategiska” råd.  Det är lättare att testa en ny hamburgersort på McDonalds än att testa ett nytt kärnkraftverk eller en ny bilmodell!

För mig är en strategi bara förmågan att känna förändring och anpassa sig till den. Att vara öppen för olika alternativ och att hela tiden bygga nya förmågor som i högsta möjliga mån kan anpassas.

Kanske strategi 2017 är något annat än vad vi är fostrade i? Kanske är det så att några av dom som kallar sig strateger bara vill förmedla att dom vet något vi andra inte vet?

Jag är varken raljant eller ironisk, utan bara fundersam.

Lärande process
Jag tror att allt just nu handlar om snabb anpassning av algoritmer. Läser för tillfället Yuval Noah Harraris bok Homo deus. En helt fantastisk bok som stretchar min hjärna in absurdum. Han ser oss mänskor/djur som en algoritm. En apa ser bananer i ett träd, men ett lejon är i närheten. Algoritmen överväger med sina sensorer huruvida hen kan ta bananerna eller inte. Med en svag algoritm blir apan antingen uppäten eller svälter ihjäl. Naturen ser hela tiden till att algoritmen förbättras genom vårt grundläggande syfte att göra bättre kopior av oss själva. Där bara den bra algoritmen förs vidare.

Kanske är det så vi behöver jobba som företag. Hela tiden testa i syfte att förfina våra algoritmer. Är inte allt en algoritm i slutänden?

Känna omgivningen och anpassa sig till den snabbast. Kanske är det vad strategi är 2017?

Den som inte orkar med boken kan se en halvdan sammanfattning nedan.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *