Klarar vi datadrivet beslutsfattande?

Just nu talar många om- och förstår vikten av datadrivet beslutsfattande. När jag skriver många, så menar jag inte bara coola data scientists eller tekniska BI-virtuoser. Jag menar många av de ”vanliga” anställda som vill göra ett bra jobb. Dom har insett värdet av att konsumera information i syfte att fatta bättre beslut.

Kulturen inom många bolag är dock fortfarande byggd på en centraliserad, odemokratisk syn på analys. De anställda får i bästa fall förlita sig på statiska ”dashboards” och i värsta fall simpel magkänsla.

Men människor är smartare än så, har en större vilja att göra ett bra jobb och brinner för att utforska, snarare än att bara konsumera färdiga KPI’er. Därför så hämtar man data på olika ställen, laddar upp det i Excel och experimenterar där. Några avdelningar kanske rent av köper en egen ”data explorer lösning”. Kaoset och riskerna är ett faktum!

Analytics/BI inom företag är därför kanske de område som bäst behöver genomgå en kulturell transformation. Man behöver gå från otillgängliga analytiker i vita rockar till informationsdemokratiserad self-service.

Gå från något….
Traditionell BI har fokuserat mycket på ”one truth” där vi hämtar data från olika källor, laddar upp det i ett data warehouse, gör enklare analyser och samanställningar för att sedan visualisera i statiska dashboards för konsumtion.

Till något….
Self service analytics som ger användarna tillgång till information på ett flexibelt, interaktivt och öppet sätt. Vi måste i många fall fortfarande samla in data till ett warehouse, men istället för statiska dashboards, ge användarna tillgång till ”data discovery tools”, ”self service reporting” etc.. Skapa tillgång till nya datasets, extern data etc.

Därför att….
BI-avdelningen behöver istället fokusera på att hantera strömmad data kopplat till events. Jobba i nära interaktion med vilken affärsmässig utkomst man vill ha och på det viset hela tiden förfina algoritmerna.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Klarar vi datadrivet beslutsfattande?

  1. Tack Patrick för en mycket överskådlig beskrivning om hur det ser ut. Just nu jobbar vi med flera företag som vi hjälper med just den kulturella förflyttningen vilket leder till att många känner sig vilsna. Många chefer har styrt genom att ha informationsövertag vilket inte ger kraft i organisationen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.