Medborgare, kräv din rätt!

Människor och företag genomgår en digital transformation av sällan skådat slag. Självklart kommer det en del baksidor med detta, men mestadels tror jag att det är positivt. Vi blir effektivare, bättre på att interagera, ökar tillgängligheten, slipper repetitiva uppgifter etc. etc. Det digitala har redan blivit en naturlig del av att vara människa.

Men…… det finns ett antal ”instanser” som fortfarande verkar se digitaliseringen som något ”jippobetonat” och inte en del av organisationens själva existens.

Låg mig ta två exempel av många.

1 Städer
Nonchalansen i många städer mot oss som medborgare är enormt provocerande. Oförmågan att effektivisera användandet av våra skattepengar och oviljan att fokusera på en tidsenlig medborgarupplevelse är total.

Jag ”roade mig” med att surfa runt bland städer för att få en bild av de digitala initiativen. I många fall fanns det inga och i vissa fall hade man producerat ett strategidokument med något teoretiskt inriktningsbeslut.

För några år sedan mailade jag ett antal städer och erbjöd att berätta om min syn på stadens roll i det digitala ekosystemet. Jag fick NOLL svar tillbaka. Jag förstår att det är en smärtsam omställning (ingen ironi), men precis som företag måste leverera en digital kundupplevelse så måste staden leverera en digital medborgarupplevelse.

2 Energi- och miljöbolag
Många kommunala energi-/miljöbolag som ansvarar för kritisk infrastruktur som elnät, fjärrvärme, vattenförsörjning/rening, himlar med ögonen när man talar sensorer i vattensystemen, digitala tvillingar av transformatorstationer, AI istället för schemalagt underhåll, RPA och allmän uppkopplad infrastruktur. Det är en arrogans mot mina skattepengar som används för ineffektivt och otidsenligt i förhållande till den kritiska infrastrukturen.

I vissa fall råder det dock en viss öppenhet, men då är förmågan att exekvera, eller åtminstone börja testa, begränsad eller obefintlig.

Slutsats
Jag är inte direkt arketypen för en medborgaraktivist, men med tanke på vad många av oss betalar i skatt, så borde vi vara det. Att digitalisera många av sakerna ovan är inte lätt, det tar tid och är utmanande.

Men det är attityden och nonchalansen över hur man ser på digitalisering för att minska kostnader, öka sin interna effektivitet, samtidigt som man skapar en säker och bra medborgarupplevelse.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.