Event-driven arkitektur

I torsdags kunde inga tåg komma in till Göteborgs centralstation. Det hade varit en brand i en transformatorstation.

”– Den slocknade av sig själv när strömmen stängdes av. Det vi har gjort är att vi har utrymt och evakuerat personer som arbetade i transformatorstationen

Vet ni orsaken till branden? – En kabel har gått sönder, men varför den har gjort det vet vi inte

SJ ingår i ett stort ekosystem med kunder, tåg, Banverket etc. etc. Järnvägstrafiken är bara ett av många områden som är ”asset-intensiva”, dvs har mycket stora och komplicerade infrastrukturtillgångar.

Alla som har en affärsmodell som har stora tillgångar i fysisk infrastruktur följer ungefär samma röda tråd. Man planerar, bygger, underhåller och sedan avvecklar det man byggt.

Det mesta av detta görs av ingenjörer som ofta är både kulturellt och mentalt långt ifrån moderna IT-avdelningar.

Eventdriven arkitektur
Alla dessa (asset-intensiva) företag behöver också göra en digital transformation, men på ett lite annat sätt. Fokus bör ligga på ett automatiserat beslutsfattande, ett mer datadrivet och event-baserat förhållningssätt.

Det betyder att man måste involvera modern It-teknologi i tillgångarnas hela livscykelperspektiv.

I en event-driven struktur strömmar hela tiden olika data från system, uppkopplad infrastruktur, kunder, AI etc. I den här strömmade datan söker man efter events som man tar action på. Det kan handla om att starta en ny process, skicka ett meddelande, stänga av/på en maskin etc.

Till det beslutet kan man också använda data (ex. öppna API’er) från en vidare kontext som väder, plats mm.

Ur detta får man förhoppningsvis en önskad utkomst, men den skall analyseras för att hela tiden förbättra event-logiken eller beslutsalgoritmen.

SJ
I fallet med den brinnande transformatorstationen kan jag se massor av event. I den bästa av världar hade felet eliminerats via event-driven ”predictive maintenance”. En automatgenererad serviceorder till en entreprenör.

Ett annat event hade varit att strömmen stängs av tidigare ” Den slocknade av sig själv när strömmen stängdes av”.

Man skulle också kunna bygga in en kedjereaktion av events som i SJ’s fall skulle kunna nå slutkund med information.

Slutsats
Kostnaden för branden i transformatorstationen är sannolikt stor. Inte bara för att laga, utan även tåg som står stilla, skada på varumärke, kostnaden för övertid bland all personal, extra taxi/bussar etc.

Business caset för en eventdriven affärs- och IT arkitektur för alla med många/stora assets borde vara hur enkelt som helst. Och som vanligt…. SKIT I FÖRSTUDIEN OCH BÖRJA TESTA!

Nedan finns en rätt bra och enkel video för den som vill förstå mer än vad jag kan förmedla….

Not. delar av bilden ovan är lånad av Kristian Steenstrup

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Event-driven arkitektur

Leave a Reply

Your email address will not be published.