En saga om att få digitalisering att hända

Det var en gång en företagsledare som ville transformera sitt företag. Hon var ung, kreativ, i framkant och hade i flera år anammat alla nya företeelser.

Hon hade pratat om sociala medier, hoppat vidare till Big data, vidare till ”digital business moments”, vidare till robotar, vidare till digitala ekosystem för att nu tala vitt och brett om ”API-ekonomin”.

Hennes personal lyssnade nyfiket när varje ny företeelse kom på tal. För det var alltid något nytt och då övergavs det gamla. Det var underhållande för det var aldrig riktigt kopplat till jobbet, utan mer coola saker för Silicon valley. Hon sjöng ungdomens lov, alla över 40 var passé. Hon föraktade även allt utanför tullarna i Stockholm

Både chefen och alla anställda kände sig verkligen digitala och kunde trollbinda sina analoga vänner på varje privat fest.

Trots att företaget var så ”edgy” så tappade man försäljning och man levererade en irrelevant kundupplevelse.

I en annan stad
På en annan plats satt en konkurrerande företagsledare. Han läste mycket för att försöka förstå sammanhang. Han hade ”örat mot rälsen” och förstod vikten av att företaget skulle vara relevant i relation till tiden.

En kväll bestämde han sig för att formulera; ”Vi skall från något, till något, därför att……” Han byggde bilden av vart dom skulle. Han tog i, för att formulera en modig vision. Han byggde en story över hur resmålet såg ut och varför man skulle göra det.

Han bestämde sig för att inspirera och engagera! Han lämnade sin smartphone på rummet och gick runt och berättade historien. Han lyssnade aktivt och lät medarbetarna vara med och skapa historien. Den var fri från coola ord och trestaviga förkortningar. Den var tillräckligt öppen för att alla kunde applicera den på sin roll, sin avdelning och företaget i helhet.

Han släppte innovationen fri eftersom alla visste vart dom skulle. Han satte upp en digital styrgrupp som leddes av en extern, osedvanligt vacker, trevlig, flintskallig och kompetent digital CX-konsult. Den gruppen hade till uppgift att säkra att de digitala initiativen inte spretade. Effekterna lät inte vänta på sig. Sakta men säkert förändrades företaget i grunden. Affärsmodellen, kompetenserna, förmågorna blev en del av samtiden. Man utnyttjade digitaliseringen för att effektivisera verksamheten, skapa nya intäktströmmar och forma en ny kundupplevelse.

Men det som var mest förvånande var att man tog marknadsandelar av ett företag som man trodde låg i den digitala framkanten. Deras karismatiska VD var ju en digital virtuos…..

Trevlig helg!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.