Måste vi gamla dö, för att få förändring?

I veckan deltog jag i en ”innovations workshop” om affärsutveckling och marknadskommunikation. Gruppen bestod mestadels av medelålders män och några få unga kvinnor.

Männen tog, som vanligt, mest utrymme genom att berätta marknadsmässiga anekdoter från förr och hur framgångsrikt dessa fungerat. Vilsna reaktionärer i en ny värld!

Någon har sagt att ”det svåra är inte att göra det nya, det svåra är att sluta göra det gamla” Typ…..

Vi lever i en tid som har helt andra marknadsmässiga förutsättningar än för bara 10 år sedan, men det råder en enorm tröghet i anpassningen till dessa nya förutsättningar.  Tidigare sa man att generationen före måste dö för att förändring skulle komma till, men paradigmen sker nu snabbare än en generation.

Analys
Vi som anammar och omfamnar det nya har också en skuld i ovanstående. Vi pratar om-, skriver om-, delar artiklar om digitalisering, robotar, AI, AR, MR, etc. Men väldigt få lyckas förmedla det i en affärsmässig kontext. Det söndertjatade Uber och Airbnb är ”bara” exempel på tvåsidiga plattformsmodeller, men det intressanta är hur man applicerar detta i något som inte redan är gjort.

De personer som jag kallar bakåtsträvare kan därför inte tolka affärsmässiga signalen i bruset och återvänder då till det som fungerade förr. Konsekvensen blir ”more of the same” och ett allt mer otidsenligt företag.

Exempel
Jag ser mig definitivt inte som guds gåva till den digitala pedagogiken, men jag försöker åtminstone bidra.

Om vi istället för att tala om artificiell intelligens, förstärkt verklighet och machine learning, så kan man tänka så här i ett exempel;

ALLA som arbetar med underhåll av något där en människa är inblandad kan applicera teknik för att reducera det underhållet. Att en människa skall åka ut och titta på en sak för att konstatera att den fungerar eller inte fungerar är extremt ineffektivt. Schemalagt underhåll är något som är anpassat för en pre-digital värld.

Man kan göra så här

  1. Inventera alla tillgångar
  2. Identifiera vilka som kräver mest översyn och underhåll
  3. Skapa en ”digital tvilling” av dessa
  4. Samla strömmad data om eventuella avvikelser
  5. Agera på dessa

Är detta AI och machine learning? Kanske, men det spelar ingen roll! Det är exempel på hur man som företag anpassar utnyttjar digitala förmågor i syfte att bli mer effektiv.

Fredag
En intensiv och kul vecka är över. Frun springer löptävling och går på föreläsning vilket gör att jag kan ägna helgen åt analogt altanbygge, tveksam hygien och en burköl eller två.

Trevlig helg

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Måste vi gamla dö, för att få förändring?

Leave a Reply

Your email address will not be published.