Tänk om, om data

Lagom till att förståelsen om värdet av data har blivit mainstream, behöver vi tänka om. Idag kan man höra en tvåmans järnspettstillverkare i Sveg, tala om att ”data is the new oil”. Vi kan höra stora energiföretag säga att ”data är livsnerven i vårt företag”.

Av orsaken ovan har det startats massor av, mer eller mindre lyckade, datalagringsinitiativ på företag. Big data, data lakes, data warehouses, data marts och allt vad det kan heta.

Gigantiska växande lager av värdelös råolja som dessutom har ett kort bäst-före datum. Data-ivrarna går lystet och gnider sig mot oljefaten eller badar i data-sjön som om det vore en tillgång.

Men det har aldrig uppstått värde från råolja i sig. Värdet uppstår när man raffinerat det!

Tänk om!

Det ivriga samlandet av data kan idag ha ett löjets skimmer över sig. Det framstår som den stora DVD-samlingen i den mögeldoftande bodegan i en tid när film vanligtvis streamas.

På samma sätt borde vi betrakta vår relation till data.

Självklart kommer vi att lagra viss data, men vinnarna blir inte dom med mest data, utan dom som exekverar närmast källan. För att göra det krävs en hög grad av automatisering.

En annan orsak till att hantera strömmad data är GDPR. En lag som gjort många data-lakes till svaveldoftande gifthål.

Fundera så här!

Frågan om data är ett bra exempel på varför vi hela tiden måste måste ha förmåga att anpassa oss. Jag rekommenderar alla att anpassa sin arkitektur till förmågan att kunna fånga och agera på strömmad data.

Slaget kommer som sagt att stå i vem som snabbast agerar på information. I de flesta fall kan vi också glömma att det skall vara människor inblandadet i exekveringen. Gör vi det kan vi vara ganska säkra att vi blir för långsamma.

Jag använder ofta “airbag-metaforen” för att beskriva dynamiken. Sensorer känner att bilen krockar, data strömmar in och en algoritm exekverar utlösandet av airbagen.

Om ditt företag skulle hantera det flödet idag med lite batch-körningar, listor, Qlikview och sedan be marknadsavdelningen exekvera airbagen, så gissar jag dödsfallen i trafiken skulle öka. Eller?

Ägna hösten åt att fundera på hur du kan fånga data tidigt och automatiskt exekvera på den närmast källan. Gör du det rätt kan du skänka gubben Gilbert en tanke när du bytt din data-lake mot en sjö av pengar.

Go for it!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *