Äger tekniken dig?

Teknik i allmänhet och digitalisering i synnerhet genomsyrar nästan alla diskussioner just nu. På fester övertrumfar vi varandra i kunskapen om det senaste innovationerna och coolaste gadgets. På det viset positionerar vi oss i den sociala hierarkin som personer som är i takt med tiden.

Att tala om teknikens och digitaliseringens baksidor är ett socialt självmord. Vi är mer rädda att framstå bakåtsträvande än att erkänna att vi kissar i duschen!

Men den totala teknik-kapitulationen gör att vi blir ägda av tekniken, snarare än att se det som ett verktyg.

Om vi skulle föra digitaliseringsdiskussionen på djupet, snarare än stående med ett glas champagne, så skulle det förhoppningsvis mer handla om hur våra privatliv blivit en handelsvara, hur vi relaterar till varandra, synen på arbete, var gränsen mellan människa och maskin går etc.

Men nu behöver man ju inte vara en så helvetes pretentiös party-killer som jag, men du kan enkelt börja tänka på om du äger tekniken eller tvärtom. Måste du ha alla dina ”notifications” på telefonen? Kan du motstå viljan att ta upp telefonen när du har några sekunders tid över?

Jag tror vi måste bli bättre på att inte diskutera tekniken i sig, utan i relationen till oss människor. Gör vi inte det så devalverar vi det mänskliga värdet och det är ingen bra utveckling!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.