Digital twins

Jag har tidigare skrivit om att digitalisering i första hand är en möjlighetsorienterad företeelse. Väldigt få rådgivare (konsultbolag) har sin tradition av att arbeta med möjligheter, utan bottnar snarare i att lösa ett väl definierat problem.

Som företag har man ett viktigt beslut att fatta tidigt i processen. Nämligen vilket fokus man skall ha. I min värld kan man välja att lägga sitt digitaliseringsfokus på ett av tre områden

  • Öka intäkter
  • Förändra kundupplevelsen
  • Minska kostnader

Den största digitaliseringseuforin ligger just nu i att öka intäkter. Få har förmågan att förstå värdet i att förändra kundupplevelsen. Det som ligger mig varmast om hjärtat just nu är möjligheten att minska kostnader.

Vi vet att digitaliseringen ”disruptar” många företag som har haft tillgången till ”assets”, som sin största konkurrensfördel.  Dessa företag bör i första hand fokusera på att effektivisera sin ”operations” snarare än att försöka agera cool startup. Dom bör göra det för att omställningen annars blir för stor i relation till den tid man har för förändring.

Digital Twins
Alla som arbetar med stora industrimaskiner eller nätbolag inom energibranschen bör lägga merparten av sitt fokus på ”digital twins”. På det viset kan dom radikalt minska kostnader för underhåll etc.

Detta gör man genom att skapa en ”digital tvilling” av sina tillgångar. En digital tvilling är en digital representation av en maskin, en transformatorstation etc.

Med hjälp av denna kan man gå från reaktivt, dyrt underhåll till proaktivt, kostnadseffektivt underhåll. Därefter kan man sedan förändra kundupplevelsen och öka intäkter genom nya affärsmodeller mm.

Slutsats
Börja välj väg för syftet med digitaliseringen. Bygger affären på stora tillgångar i maskiner och infrastruktur, så fokusera på att minska kostnader.

Fundera sedan på hur man skulle kunna skapa digitala representationer av dessa tillgångar och vad det skulle innebära för affären.

Titta på det i en förstudie under 2018? Fuck no! Börja på måndag

Trevlig helg!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Digital twins

Leave a Reply

Your email address will not be published.