3 sätt att förhålla sig till digitalisering

Ordet ”Fatigue” är ett ganska bra ord. Enligt Wikipedia är den medicinska termen för stor trötthet eller utmattning som personer i olika svårighetsgrad upplever efter ansträngning”. För många som har tentaklerna ute, börjar jag se en ”digital fatigue”.

Ordet, företeelsen och innebörden packas hela tiden om och levereras som om det var revolutionerande. Men vi skall komma ihåg att kärnan i digitaliseringsdynamiken hela tiden är den samma.

För mig finns det tre olika grupper som representerar synen på digitalisering.

Den ena gruppen är den som skiter i det, inte alls förstår eller förnekar konsekvenserna.

Den andra gruppen, som kanske är den mest högljudda, är den som länkar till dramatiska artiklar, fina bilder på Teslor eller VR-glasögon. Den här gruppen ser företeelsen, men agerar inte på dynamiken.

Den tredje gruppen är den som ser strukturomvandlingen och agerar på den. Dom som var först att göra det är dom som vi ser i toppen av vår ”winner takes all economy”.

Vill vi som personer och företag dra nytta av digitaliseringen eller åtminstone förhålla oss vettigt till den, så måste vi försöka ha ett holistiskt perspektiv i betraktelsen. Annars kommer vi bara skapa små bra digitala delar, men inte dra nytta av en digital helhet.

Vi vet att exponentiell utveckling smyger på oss, för att helt plötsligt explodera i ansiktet. Just nu sker detta inom olika områden hela tiden.

Är vi smarta så tar vi utgångspunkt i själva grunden till digitalisering och betraktar världen utifrån det. Nämligen att visualisera och kommunicera information från uppkopplade entiteter till andra entiteter för att dom skall kunna fatta bättre beslut. All digital dynamik baseras på det.

När Sveriges Radio pratar om Fjärrstyrda flygplatser eller cykelbud som tjänar 30 kronor i timman så talar man inte digitalisering. Men det är en grundläggande del av den digitala dynamiken.

När man på Cannes filmfestival pratar om hur sättet man förmedlar en visuell historia är i total förändring, så är digitaliseringen bara ett verktyg för detta.

Jag tycker att vi alla borde starta den här veckan med att söka sammanhang, snarare än berusas av företeelser. Det kommer att göra oss alla så mycket bättre och klokare i det ängsliga digitala Klondyke som pågår.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *