2 frågor: Jonathan Hallinder

Jonathan och jag har arbetat tillsammans i ett tidigare affärsutvecklingsprojekt. För mig är Jonathan arketypen för nästa generation inom energibranschen. Extremt god förståelse för kärnverksamheten, samtidigt som han omfamnar den förändring som branschen står inför. Lägg där till en ödmjuk och humoristisk personlighet. På minuskontot hamnar möjligen svår snus-kleptomani.

Han är dessutom en av motorerna i energibolaget Kraftringens spännande digitala resa!

Tidigare inlägg under temat “2 frågor” finns här.

Hur tror du att digitaliseringen påverkar energibranschen?
Digitalisering har länge varit ett diskuterat område, men har alltför ofta fastnat storslagna planer som sedan resulterat i en fin hyllvärmande rapport. Det finns säkert många anledningar till detta, några av dessa är att man saknat modet att faktiskt utföra den digitala transformationen, inte lyckats förflytta företagskulturen eller att man faktiskt inte riktigt har förstått vad digitalisering egentligen är. Detta gäller inte bara energibranschen utan många branscher. Nu tror, och hoppas, jag dock att vi kommit förbi den punkten och att alla, inklusive energibranschen, har sett möjligheterna och behovet av digitalisering. Enligt mig är digitalisering av energibranschen ett måste.

Genom att digitalisera möjliggörs automatisering och nya affärer som i sin tur leder till effektivisering, ökad kvalité och ökat kundvärde. Tänk själv att identifiera saker innan de sker och innan kunden ens vet om att dem har behovet. Fantastiskt ju! Nya behov och tekniska lösningar skapar möjligheter för nya aktörer, energibranschens nuvarande aktörer samt nya samarbeten mellan befintliga, nya och aktörer i helt andra branscher. Detta är möjligheter som vi alla kan vinna på.

I energibranschen tror jag att digitalisering och teknikutveckling kommer leda till stora förändringar och skära rakt igenom alla organisationer och marknadssegment. Några av de självklara sakerna som möjliggörs är att mer icke planerbar förnybar energi (sol och vind) kan tas om hand och distribueras utan avkall på kvalité. Det skapar även förutsättningar för att lagra överskott när det den är ekonomiskt eller systemmässigt bästa lösningen.

Digitaliseringen möjliggör enkelhet för kunderna och kvalité som överträffar kundernas krav och förväntningar.

Jag är inte den som tror på ”off-grid” som en hållbar lösning, i alla fall inte i områden med ett redan väl utbyggt elnät. Bakåtsträvare tänker då vissa, men icke. Snarare tvärtom. Jag ser infrastrukturerna som marknadsplatsen för produktion och konsumtion. Detta leder till att elnätets roll förändras, men behåller likväl sin funktion som samhällets ryggrad. Det kommer säkert finnas en och annan som går off-grid, men dem kommer inte vara vinnarna, vinnarna kommer istället vara de som nyttjar egenproduktion och lagring när de tjänar pengar på det och nyttjar nätet till köp och sälj när de tjänar på det.

 

Hur anser du att branschen borde möta denna förändring?

Embrace what’s new!

Protektionism tenderar att vara fel väg att gå vid förändring och precis samma sak gäller i det här fallet. Att försöka hindra en utveckling är dumt och rent utav förödande. De bolag som ser förändringen och välkomnar den och har modet att anpassa sig och bidra till utvecklingen är de som kommer stå starka även i framtiden.

Det går inte leva i en tro om att allt förblir som på sjuttiotalet eller noll-nolltalet heller för den delen. Världen ser annorlunda ut och saker sker snabbare än det gjort innan. Branschen behöver gå från ord till handling och utveckla sig i takt med samtiden. Digitaliseringen är ett steg i detta, utnyttjande av nya teknologier ett annat och att använda sig av flexibla affärsmodeller ett tredje osv.

Energibolagen måste våga släppa in nya och andra kompetenser och främja samarbete med andra branscher och organisationer.

Energibolagen behöver även förstå, ta till sig och nyttja all den nya teknik som möjliggörs genom att saker kopplas upp. Allt från Artificiell Inteligence (AI), Augmented Reality (AR) till Virtual Reality (VR). Första gången jag nämnde dessa saker så möttes jag av många frågor och en del skepsis. Hur ska detta kunna användas i energibranschen? Vad kan man vinna på det? Vem ska kunna använda det? Alla dessa frågor går att besvara. Låt mig ge ett exempel där AR används redan idag. Bolaget DAQRI (ett Intelbolag) gör skyddshjälmar med inbyggda skyddsglasögon (se bilden nedan). Inget märkvärdigt med det tänker ni. Men se, där är felet. AR syns inte alltid. Dessa glasögon har en inbyggd skärm. Här kan man få upp arbetsorder på skärmen, värmekameran visar om något är varmt, man kan få en sprängskiss av den del som ska repareras eller en manual på hur man ska utföra arbetet, med detta får du alltid senaste informationen utan att behöva offra din ena hand till att bära informationen. Samtidigt möjliggör filmkameran ovanför skärmen att en medarbetare inne på kontoret kan se på, instruera och hjälpa till vid kniviga situationer. Allt detta i en skyddshjälm.

Enligt mig finns det alltså bara ett sätt att bemöta förändring: våga omfamna den och utnyttja den till din fördel!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.