Kulturell transformation i en digital värld

Vid det här laget har jag genomför ett antal digitala transformationsprojekt. Jag börjar bli rätt bra på att veta hur man skall angripa förflyttningens alla delar. Men det som fortfarande hemsöker mig, plågar mig och stör mig är att jag inte har nyckeln till den kulturella förflyttningen. Och jag börjar bli allt mer övertygad om att det inte finns någon huvudnyckel.

En av mina brister är min oförmåga att förstå människors inställning till sitt företag och sitt jobb. Hur få som faktiskt brinner för det dom gör fem dagar i veckan, 8 timmar om dagen. Förändring är jobbig, den kan vara läskig och rent av smärtsam. Att då tro att människor skulle omfamna förändring är rätt enfaldigt av mig.

Den andra utmaningen är huruvida ledningen har en vilja till förändring på riktigt. Jag har en känsla av att många digitala ”transformationsprojekt” bara är ett sätt att ”verka digital”. I ett riktigt transformationsprojekt är det många ledningsgrupper som skulle känna sig hotade av risken att mista förmåner, mandat och tolkningsföreträde.

Men den kanske största utmaningen är den samlade personalens fundamentalt olika bild och perspektiv och konsekvens av digitalisering. Krydda det med en splittrad ledningsgrupp som ger olika signaler och toppa sedan med några konsulter som även dom har en fragmenterad bild.

Att baka en tårta på dessa ingridienser gör att resultatet blir osmakligt, bittert, pråligt och förmodligen rent oätligt. I värsta fall giftigt.

Mitt råd i den kulturella förflyttningen är att:

  1. Enas kring bilden av vad digitalisering är
  2. Skapa en gemensam bild av digitaliseringens konsekvenser för bolaget

Dessa två är förutsättningar att en få personalen att överväga att följa med på resan! Först då kan man förstå sin roll och företagets roll i helheten. Förhoppningsvis också de möjligheter som står till buds för både företag och individ.

Bon voyage

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *