Internet of things inom energibranschen

2012 arbetade jag med ett IoT-projekt inom energibranschen. Jag säger inte digitalisering, för det var hårt kopplat till just IoT. Vi var tre tappra själar i början och när vi var ”klara” hade det växt till en ganska intressant konsumentprodukt. I efterhand kan man se att vi gjorde en del fel, men det är lätt att 2017 ha synpunkter på vad vi gjorde 2012. LÄS: Fuck alla baksätesförare som bara pratar och aldrig gör.

Jag är FULLT medveten om att IoT bara är en liten del av digitalisering, men det är källorna till information jag skriver om här.

Så här fem år senare har marknaden mognat, men trots det ser man inga våldsamma innovationer. Och så kanske det skall vara. Men inom energibranschen finns två tydliga vägar att gå när det gäller IoT.

Antingen väljer man att påverka kundupplevelsen eller den interna effektiviteten (kontroll över sina egna tillgångar). I den bästa av världar fokuserar man där man får båda dessa effekter. (Not. jag vet att jag stavat fel på “avbrottshantering” men jag sparade inte bilden och är för lat för att göra en ny)

I bilden ovan har jag bara kastat in några områden och om dom ligger rätt vet jag inte (får säkert skäll av min gode vän Dr Hallinder). Det jag vet är att distribution kan/kommer spela en allt större roll för kundupplevelsen i framtiden. Det är också där det går att räkna hem många av de digitala initiativen i allmänhet och inom IoT i synnerhet.

Jag tror att nyckeln ligger i att:

  • Utnyttja det man har med små anpassningar (var kan vi mäta för att få en effekt)
  • Sluta fokusera på att ”sälja data”
  • Sluta fokusera på meningslösa konsument-appar
  • Ta den bortkastade marknadsbudgeten och lägg pengarna på värdeskapande åtgärder
  • Ta reda på vad kunderna faktiskt värderar, sluta gissa
  • Använd IoT för att effektivisera för de olika intressenterna i ekosystemet.
  • Släpp tanken på att bli en sexig teknik-fashionista och fokusera på inre effektivitet som påverkar kundupplevelsen

Fundera på om det inte är distribution som skall äga initiativet som försäljning senare kan kapitalisera på. Gör man detta bra, så påbörjar man förflyttningen från “statiskt energibolag” till att bli en plattformsleverantör (inom OT) av tjänster.

Arbeta stegvis i energibranschen

  1. Utnyttja IoT för effektivisering
  2. Affärsutveckla med digitaliseringen som möjliggörare
  3. Utveckla en digital plattformsaffär

Steg 1 är ganska trubbig, men värdeskapande IoT. I steg 2 kan man gå in och koppla upp produkter, skapa förmågor i syfte att förbättra erbjudanden, produkter och tjänster. Först i steg tre är man sannolikt mogen att ta steget mot en fullt utvecklad digital plattformsaffär. Notera dock att det inte behöver (läs bör) ta så lång tid att röra sig framåt i mognadsfasen.

Och.. som vanligt, mindre fega förstudier och mer modig verkstad.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *