Digitaliseringens osexiga kusin

I digitaliseringseuforin sneglar vi på alla nya ”digitala startup-disruptors” som kommer in med nya uppkopplade produkter, plattformstjänster och disruptiva affärsmodeller. Trevande försöker etablerade företag bli som dessa genom mer eller mindre genomtänkta initiativ. Inte sällan utan större framgång tyvärr.

Vad vi ofta glömmer är att dessa företag är ”born digital” och saknar den ryggsäck som etablerade bolag har.

Så när vi jobbar med den sexiga, coola, tekniska digitaliserings-fashionistan, borde vi i stället jobba med hennes betydligt tråkigare och osexigare kusin. Nämligen operativ och kulturell effektivitet genom digitala förmågor.

Det är den operativa förmågan de digitala ” start-upsen” hade när dom började sin digitala affärsutveckling.

Den osexiga kusinen

Jag såg filmen Rocky 1 i min ungdom. Jag såg den säkert 20 gånger. En stor anledning till det, var mina osedliga erotiska fantasier om Rockys flickvän ”Adrian”. Hon var blyg, töntig, men fantastiskt vacker och intelligent när man såg bortom hennes töntiga yttre.

Operativ effektivitet genom digitalisering är Adrian i alla dess former!

Operativ effektivitet

Att effektivisera de interna processerna kräver precis lika mycket kreativitet som vid digital affärsutveckling. Det handlar inte om att gå in och minska enskilda kostnadsposter, utan ifrågasätta effektiviteten kopplat till grundbultarna i den bransch man verkar.

Här följer några exempel på vad man kan göra:

  • Digitalisera processer – Hur kan man digitalisera sina processer och kanske få in ”prosument-tänket” i processerna
  • Kultur av effektivisering – Precis som man vill ha in en kultur av digital innovation, så vill man ha en kultur av ständig effektivisering.
  • Self service – Många är fortfarande ganska dåliga på self-service. Dessutom VILL kunderna hellre använda self-service om den är bra och effektiv.
  • Data management – Hur mycket tid läggs på att underhålla och hantera dålig data. Dessutom skapar dålig data en kedjereaktion av negativa konsekvenser.
  • Automatisering – Det här är ett gigantiskt område i sig. Med lite kreativitet går det sannolikt att automatisera delar av de flesta interna processerna.
  • Optimera Supply chain – Det händer mycket inom supply chain just nu. Fundera på hur man kan använda analytics i relation till supply chain.
  • Outsourca processer – Börja betrakta den interna organisationen ur et tjänsteperspektiv. Om ni hade startat företaget idag, hur många av dessa tjänster hade ni då haft internt? API’er gör det ännu enklare att integrera med ett ekosystem av tjänsteleverantörer.

Slutsats

När alla dina kollegor springer runt och talar om Uber, Tesla och om hur ni skall bli ”the next big disruptor”, stanna då upp och lystra till gubben Gilbert’s text ovan. Det är nämligen, enligt mig, en förutsättning för att digital-babblarna skall lyckas med sina affärsmässiga intentioner.

Och som vanligt….. fundera mindre och börja mer!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.