Business moments/digitalisering

Den senaste tiden har jag hållit en hel del föreläsningar. Merparten har varit hårt kopplade till digitalisering. Vid dessa tillfällen har jag även sett en hel del föreläsare. Hos de flesta av oss finns det nog ett mått av narcissism och vilja att underhålla. Trots att jag, som syns på bilden nedan, inte direkt dragit några skönhetsfördelar i DNA-lotteriet……

Men vill vi tala till människor som inte bara ser dessa tillfällen som ett sätt att komma från jobbet, måste vi alla addera ett tydligare värde än underhållning. “Underhållning” med några Tesla-anekdoter och lite tokroliga robot-videos. Vilka tydliga actions kan dom ta efter en dragning? Utan svar på det har vi slösat människors tid.

Jag har nu satt som mål att försöka addera ett reellt värde i VARJE kundinteraktion. Möten, föreläsningar eller säljmöten. Jag har inte lyckats ännu, men har det som mantra för tillfället.

Business moments/digitalisering
Ett sätt för alla att skapa värde på jobbet är att betrakta exempelvis kundens köpprocess eller sin supply chain-process och sedan fundera på vilka interaktioner/händelser (business moments) man med hjälp av digitalisering, kan fånga i den processen.

När man vet hur man kan hitta dessa händelser så kan man fundera på hur man kan visualisera och/eller kommunicera med människor, saker och platser i syfte att skapa ett värde för den som vill lära, hitta, köpa, agera, veta, undvika, pröva etc.

För att lyckas med detta så tror jag att man måste betrakta processen i relation till de ekosystem (internt eller externt, men sannolikt både och) i vilket processen verkar inom.

Om man gör några trevande försök till ovanstående, kan man sedan fin-lira genom att korta ledtiderna mellan händelse och åtgärd. På det viset går man automatiskt mot en mer datadriven och automatiserad affär.

Man kan ofta hitta fler händelser (business moments) än vad man först tror. Inte minst med den allt ökade tillgången till API’er i olika former.

Gör så här

  1. Bryt ut en del ur en process eller en kundresa.
  2. Tänk på alla händelser som sker i det här steget
  3. Lista alla du kan fånga med hjälp av digitala förmågor
  4. Dokumentera hur du kan skapa värde i varje händelse för den som vill lära, hitta, köpa, agera, veta, pröva etc.
  5. Börja långsamt implementera där det ger mest effekt till minsta kostnad

Jag tror det kommer något intressant ur det arbetet!

Börja idag!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.