Ledningens digitala filterbubbla

Digitalisering är fortfarande en ”gräsrotsrörelse” på många bolag. Digitala entusiaster ”på lägre nivå” trycker på för en digital anpassning av företaget och dess förmågor. Stärkta av sanningar från InfoGraphics och sociala plattformar bygger man bilden av företagets framtid.

En frustrerad ledning agerar vilset mellan kraven på förändring och förvaltandet av det som faktiskt går bra och genererar pengar.

Den digitala dynamiken är så omfattande och omvälvande att få ledningsgrupper klarar att se sammanhangen på egenhand. Därför hämtas kunskap och förståelse ofta från dessa entusiaster i organisationen.

Informationen
Konformismen som råder på exempelvis LinkedIn, avseende digitalisering gränsar till obehaglig. Mycket av det som sägs, skrivs och hörs är (enligt mig) en uniform, onyanserad och verklighetsfrånvänd bild av digitalisering. Det råder en subtil tävling om vem som mest kan positionera sig som ”early adopter”.

Filtreringen
Informationen når sedan ledningen i filtrerad, anpassad och ännu mer förenklad form. Dom får reda på att med AI, AR, Machine learning, 3D printing, digitala assistenter, IoT och prescriptive analytics så kommer dom att bli deras bransch’s stora disruptor som Uber eller Airbnb.

Den vilsna ledningen drar därför igång ett litet projektinitiativ med hjälp av entusiasterna och kanske en guldgrävande konsult-charlatan. Ett projekt som är dömt att misslyckas inom tre månader.

Ansvar
Vi som är passionerade entusiaster har ett ansvar vad vi förmedlar och vad som faktiskt adderar affärsmässigt värde med hjälp av digitalisering. För Häftstiftsfabriken i Pålsboda kanske machine learning inte är prioritet 1.

Vi behöver formulera den stora bilden på ett enkelt sätt, börja med små digitala initiativ och sedan skala upp snabbt som fasen.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.