Digital (brist på?) affärsdynamik

I den digitala euforin tenderar vi att fokusera på företeelser, snarare än sammanhang.  Det resulterar i en massiv produktion av mer eller mindre meningslösa produkter och tjänster. Den digitala berusningen hindrar oss dock från att vilja se detta.

För dem som inte delar min analys, föreslår en kort surfrunda på den osedvanligt underhållande siten The Internet of Useless Things.

Även om det kanske låter en smula pretentiöst, kanske till och med förmätet, så är det betydligt mer intressant och affärsdrivet att ta sin utgångspunkt i dynamiken digitaliseringen skapar.

Mindre enheter
Under historien har de ”tidsenheter” vi förhållit oss till skiftat. Lång tillbaka styrdes vi av månen och solens lägen. Jordbruket drev oss mot årstider och månader. Industrialismen gjorde att vi bröt ned tiden i ännu mindre enheter, nämligen timmar. I dessa industriella tidsenheter är vi nu i vårt mindset, våra IT-system och i våra processer.

Nedbrytningen i mindre enheter utanför våra företag har däremot ökat exponentiellt. Och det gäller inte bara tid, utan även för entiteterna människa, sak och plats.

Uppkopplade platser
Redan idag kan vi gå från Google earth ner till kontinent, till land, till stad, till gata, till byggnad OCH numera in i byggnad, till ett specifikt rum!

Inom suply chain blir mätpunkterna tätare och tätare. Vi har gått från att se när en vara lämnade/ anlände till hundratals geopunkter på vägen.

Väderdata flyttas ned till några få meter för att identifiera svartis på vägen etc.

Uppkopplade saker
Vi ser en allt mer ökad detaljrikedom i vilka komponenter som kopplas upp i en sak. Vi har gått från några få sensorer i bilar till en dator på hjul.

Uppkopplade människor
Vi får en allt mer detaljerad bild av människor och kortare cykler över hur den bilden skiftar. När vi är glada, ledsna, trötta etc.

On demand
Detaljeringsgraden står i korrelation med hur snabbt vi förväntas/bör agera på den. Vi behöver flytta det vi agerar på närmare informationskällan.  Då räcker inte vi människor till och det är där algoritmerna kommer in.

Tänker man utifrån den här dynamiken så tror jag att vi kommer producera betydligt mer intressanta produkter och tjänster än många av de gadgets som kommer fram just nu.

Men som jag skrev i början så är det få som har kulturen, strategin, processerna eller förmågorna att hantera dessa små enheter. Kanske är det där man skall börja?

Jag tror det!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.