Är du en häst?

Jag följer med förtjusning det utmärkta programmet idévärlden på SVT. Det skulle denna gång handla om kapitalismen, vilket gjorde mig nyfiken. För fyra år sedan började jag fundera på kapitalismens framtid så jag såg fram emot en progressiv analys.

Kajsa Ekis Ekman gjorde en vulgär, syndikalistisk analys av kapitalismen som mest byggde på hat om direktörernas girighet. Hennes tes pulvriserades dock rättmätigt av opponenterna Mattias Svensson och Johanna Möllerström.

Kajsa är sannolikt betydligt mer påläst än jag själv, men enligt mig missar hon chansen att föra ett resonemang om kapitalismen. Jag är kapitalist. Blå i mina politiska åsikter. Det hindrar mig inte från att bekymras över den makt- och ekonomiska koncentration som digitaliseringen fört med sig. Google, Amazon, Facebook etc.

Analys
Inom energibranschen talas det mycket om prosumenter. Det betyder att människor själva producerar energi i värdekedjan. Men prosumenter ser vi inom alla branscher och är till stora delar basen inom de digitala affärsmodellerna. Vi har sedan länge blivit en del av leverantörernas värdekedja där vi själva tankar bilen, vi går till bankomaten och nu scannar vi våra varor själva.

Vi gör det för att det snabbar upp processen för vår mest värdefulla tillgång. Nämligen tid. Genom att vi gör detta så tar vi ständigt bort arbetstillfällen, men det döljer vi genom att vi handlar fler meningslösa saker. Men snart är det fullt i våra garderober, garage och på Shurgard.

Nästa steg
Prosument-dynamiken förstärks i och med den digitala revolutionen och vi är bra i början. I nästa våg av AI, robotar och uppkopplade saker kommer automatiseringen nå helt nya automatiseringsområden. Inte bara inom repetitiva uppgifter.

Slutsats
Jag gillar inte medborgarlön som idé, men det kommer att bli den enda hållbara lösningen i framtiden. Prekariatet är inte ett symptom på giriga direktörer utan en konsekvens av dynamiken i den digitala ekonomin. Det hade varit betydligt intressantare att höra ett resonemang om detta. Något Roland Paulsen åtminstone tangerade i avsnitt ett.

Vad Kajsa och hennes gelikar dessutom ofta glömmer när dom talar om de 1%  mest burgna direktörerna är att hon själv tillhör den 1% rikaste på den här planeten bara genom att bo i Sverige. Men det är nu det……..

Se gärna filmen nedan och fundera på om du är en häst.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Är du en häst?

Leave a Reply

Your email address will not be published.