Hur fattar du beslut?

Många har fått en överdos av begreppet digitalisering. I sökandet efter alternativa begrepp är ”data driven” relativt vanligt. Faktumet är att många av de mest framgångsrika digitala framgångssagorna har ett datadrivet DNA.

Ett av de största missförstånden som verkar råda är att många företag tror att den med mest data vinner. Du som läser det här, vet precis som jag, att allt handlar om hur man exekverar på den.

Det andra felet är att alla vill bli sin branschs stora ”disruptor”. I sökandet efter det så glömmer många att istället påbörja sin mer grundläggande förflyttning.

Det enklaste sättet att göra det är att förändra sättet man fattar beslut. Glöm data för en stund och fundera istället på vilka beslut du vill ta. Normalt sett i en organisation baserar vi beslut förmodligen enligt nedan.

Mest går vi på våra instinkter, men ibland går vi till den vi litar på. En auktoritet. Annars finns ju konsulter och andra rådgivare eller också söker vi oss till “massans” åsikt sociala medier. I vissa, mycket få fall går vi till vår analysavdelning för att få svar.

Vi måste vända på den här pyramiden!

Men det kräver förändring på många punkter.

  • Vi måste börja se analys som strategiskt, inte taktiskt
  • Ändra analyskulturen från esoterisk till demokratisk
  • Vi måste gå från viss data till all data
  • Gå från batch till streamad
  • Från internt perspektiv till externt
  • Etc.

Jag tror att första steget mot en digital förflyttning skulle kunna vara detta. Tänk att ändra mindset i hur en hel organisation dagligen fattar tusentals beslut. Vi får inte glömma att fatta beslut är också att ta action på data. Då har man satt den digitala bollen i rullning.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.