Polarisering – Spaning 2017

I mina framtidsspaningar genom åren har jag ibland träffat ganska rätt. Men varje år har jag också trott skall bli integritetsfrågans år. Varje år har jag haft fel. Jag börjar därför tro att integritet, som jag betraktar det, inte riktigt längre existerar. Den narcissistiska Facebook-världen har gjort integritet något omodernt och överflödigt.

Polarisering
Vi befinner oss i en tid av de största förändringarna på länge. Förändringar som påverkar, arbete, relationer, utbildning, företag, samhälle mm. Under 2017 tror jag att vi kommer att se en tydlig polarisering mellan de som omfamnar förändring och de som duckar eller motarbetar.

Bland de som inte är en del av förändringen finns tre tydliga typer.

  • Vill inte – De som inte vill förändra sig. Dom känner sig hotade av att mista auktoritet och förmåner som bygger på en strukturerad linjär pre-digital värld. Förmåner som bottnar i social tillhörighet, titel, kön, hudfärg, utbildning, antal år på jobbet etc.  Jag känner ganska marginell sympati för dessa individer.  Dom kan motarbeta så mycket dom vill, men dom kommer att sluta i det analoga avloppet.
  • Kan inte – I den här gruppen finns det otrygga människor som inte hittar sin plats. Det kan handla om brist på utbildning, roll på företaget, social kontext etc. Dessa känner jag betydligt större sympati för. Alla extroverta pro-digitala individer är milsvid före dessa personer och det finns få kanaler som kan hjälpa till i den personliga transformationen.
  • Vilken förändring? – Om den tidigare gruppen är otrygg så är denna grupp i bästa fall vilsen, i sämsta fall omedveten.

Det är dessa tre grupper som alla som arbetar med digital transformation, har att ta hänsyn till. Jag har alltid varit desillusionerad och sagt att det är omöjligt att förflytta. Att man istället måste skapa ett separerat digitalt initiativ.

I torsdags träffade jag marknadschefen på ett extremt stort bolag och hennes filosofi var att utnyttja alla som omfamnar digitaliseringen som trojanska hästar i hela organisationen.  En god tanke om man inte är lika otålig som jag.

2017
Fram till nu har polariseringen mellan förnyare och förvaltare inte varit så tydlig. När digitaliseringen nu börjar exekveras på företag och påverkar roller, processer samt funktioner så kommer detta tydliggöras.

Det mest sorgliga då är unga reaktionärer som blir förpassade till industrialismens soptipp, likt de länder som var sena in i den industriella revolutionen.

Trevlig helg och en spellista som gör dig snygg!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *