Tänk om alla som gillar dig hatar dig!

Jag fascineras och identifierar mig allt mer med en av mina favoritfilosofer Arthur Schopenhauer. Han gav pessimismen ett ansikte. Hen levde och dog relativt ensam i sin krassa tillvaro. Vad hade Shopenhauer sagt idag?

Enligt honom bottnar optimismen i vår hunger efter sexualitet och självbekräftelse. I glädjen av våra likes tror vi alltså att vi är populära. När vi nöjt ser oss i spegeln, bygger det bara bara på självbedräglighet i hoppet att få knulla.

Den hurtfriska optimismen hindrar oss från kritiskt tänkande. Det finns en kollektiv masshysteri, inte minst i sociala medier, där alla lever i vidrig konformistisk bubbla. Jag är ingen Trump-supporter, men just nu råder en kollektiv överenskommelse att världen skall hata Trump och vi tävlar i förenklingar.

Har just läst ”Den svarta jorden” av Timothy Snyder som ger en helt ny bild, och kanske än mer skrämmande, av förintelsen. Att det kanske inte handlade om ett industriellt mord, utan att möjligheten till ett globalt hat gavs i en anarkistisk kontext. Tänk alltid att “jag kanske har fel“.

arthur_schopenhauer_1

Slutsats
Det som pågår just nu är en möjlighet till en digital  kollektiv excess av masspsykos och brist på kritiskt tänkande. Min hjälte Schopenhauer frågade sig om ”orkestern skulle vara lika glad om publiken som klappade var döva”.

I den enfaldigheten världen av like-törstande människor i sociala medier är frågan mer relevant än någonsin. Få av dom som gillar ditt menlösa, infantila inlägg på ett vinglas i motljus gillar det de ser egentligen! Eller som Schopenhauer säger, dom har bara en hunger efter egen självbekräftelse.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.