Skit i att digitalisera marknad?

Digitaliseringen har skruvat upp marknadstemperaturen så till den milda grad att både människor och företag kokar över. Min framlidne gamle fars gentagna ord dyker ibland upp i mitt huvud. ”När den enfaldiga populasen ensidigt springer åt samma håll, stanna då upp, se åt andra hållet och tänk. Däri uppstår möjligheter”.

ozzy

Vi villar bort oss
Vi kan säga mycket om digitaliseringen, men en sak är att den ofta förstärker det befintliga. Har vi något dåligt, så blir det inte automatiskt bättre för att vi sätter adjektivet ”smart” eller ”digital” framför. Snarare tvärt om.

De som läst fler än två av mina blogginlägg känner till min aversion mot marknadsavdelningar. Medelålders kärringar försöker anlägga sin 25 år gamla RMI Berghs kompetens på sociala medier och gubbiga marknadsförare försöker möta digitala business moments med trubbiga, demografiska segment.

prinscharles

På tal om segment så kanske det är där man ska börja före man talar digitalisering. Bättre segmentering är en snabbare väg mot lönsamhet än digitalisering.

I en så individualiserad värld som vi lever i nu är demografiska segment mer döda än någonsin. Prins Charles och Ozzy Osbourne tillhör samma demografiska segment. Lycka till med din kampanj……..

Jag tror att vi nu behöver bli bättre på att segmentera utifrån genomtänkta ”value propositions”. Har man inte gjort det så borde man börja idag! Det är både lättare och mer lönsamt än att tröstlöst kämpa för att bli nästa stora digitala disruptor.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.