Ändra en företagskultur

Sitter i skrivande stund och förbereder en workshop rörande organisation och företagskultur i en digital värld. Stora delar av eventuell digital framgång bottnar i företagskulturen. Men att förflytta en företagskultur är minst sagt en utmaning. I många fall i det närmaste omöjligt.

Du som anställd
Om du som anställd visste hur mycket du betyder för kulturen i ett bolag. Särskilt du som varit anställd väldigt länge. Du är nämligen dålig för kulturen, produktiviteten, innovationen och inte minst för dig själv. Du har gått till samma jobb, varje dag i kanske fem, tio eller femton år. Du vet redan vad som kommer att sägas på möten och av vem. Du behöver sällan eller aldrig röra dig utanför din ”comfort zone”. Det gör att du inte heller känner behovet av fortbildning eller nya intryck.

Nu har du investerat så mycket tid i företaget att du av ren självbevarelsedrift måste försvara och hålla fast vid det som är gjort, snarare än att omfamna det som ersätter.

tvahall

Idag
I Fredrik Reinfeldts bok ”Nya livet” beskriver han hur folkbildningen på femtiotalet beskrev de två karaktärerna Hopp-Jerka och Stann-Anders.  Där den förstnämnde sågs som ett problem och den sistnämnde som ett föredöme.

Idag har kunskap en halveringstid på tre år. Hur längesedan var det du pluggade sa du?

Det är i utkanterna av vår ”comfort zone” som lycka uppstår. När man går ut på den slaka linan och det kittlar i magen, men man känner sig levande. Att dagligen gå till ett jobb utan att känna det leder till depression och utbrändhet.

Människor
Men det är inget fel på människor. Det är bara det att många inte blommar i den miljö de befinner sig i. Spännande, intelligenta, roliga människor vissnar i den repetitiva, förutsägbara ledan av att inte utmanas eller utmana sig själva.

Därför bör du byta jobb, för du behövs på en ny arbetsplats. Där du kommer in med nya tankar, nya idéer och där du bryter andras status quo.  Där du bidrar till att förflytta en organisation till att vara i takt med tiden, snarare än att motarbeta och försvara det som varit.  Shunryu Suzuki lär ha sagt;  “In the beginner’s mind there are many possibilities, but in the expert’s there are few

På köpet får du mer passion, mindre känsla av stress, bättre självkänsla och minskad risk för utbrändhet.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

4 thoughts on “Ändra en företagskultur

 1. Tycker det är positivt att du ger dig in i ämnet. Reflektera mycket i det. Detta ämne är oerhört brett och viktigt.

  Det du beskriver i all enkelhet här, är dock mer hur resultaten urvattnas, före vad en kultur på ett företag beskriver eller åstadkommer i positiv eller negativ bemärkelse.
  Förstår att du måste välja inriktning och där du är starkast ska du lägga tonvikten.

  Ta gärna upp betydligt fler av de facetter som formar en företagskultur i fortsatta workshops.
  För att nämna några, t.ex.: påverkan från hierarkier, ledarskap, kortsiktighet, adaptionsmognad, tävlingsbeteenden, rädslor, ego, vanor, kunskaper, experimentlusta, förutfattade meningar, processer, förtroenden, partiskhet, etik och attityder.

  Därtill kommer den sub-rubrik du anger i paradigmskiftet med en organisatoriskt spridd företagsvärld inte bara i makro-format utan in i minsta leveransdel med en decentraliserad grupp (tillfälliga) människor som utgör företagen, i en gig-ekonomi.
  Kulturerna vi har idag kommer att själv-utplånas och nya kulturer kommer att formas utefter det vi idag redan upplever från millenie-generationen, som prioriterar mycket olikt dess föräldrar i vad som är viktigt i ett arbete. Vad krävs för att lyckas i den framtida globala, flexibla och individuellt okontrollerade leveransorganisationen?

  Tror denna workshop behövs på de flesta ställen även om den inte innehåller allt i ett trollslag.

  Lycka till!

 2. Roligt att se lite eftertanke i en kommentar! Tycker att det låter som om du är bättre än jag på området. Helt ärligt vet jag inte hur man förändrar en djupt rotad kultur. Är det ens möjligt? Mitt arbete blir mer på praktisk nivå. Vilken kompetens finns, vilken kompetens behövs etc. Ge dig gärna till känna så kan vi föra en fortsatt dialog. info@patrickgilbert.se

 3. PB = (*hint* Södertälje)
  Trodde du skulle lista ut det direkt, som den hyperintelektuelle du är!

Leave a Reply

Your email address will not be published.