Lycka är vårt eget ansvar

I helgen var jag på middag och hade två kloka och undersköna kvinnor till bordet. Vi kom att tala om lycka och vad som gör oss lyckliga. Vi, i västvärlden, har historiens bästa förutsättningar och orsak att vara lyckliga. Trots det är depression något som ständigt ökar i västvärlden och spås fortsätta accelerera.

Min kvasipsykologiska analys är att denna sämre hälsa bottnar i vanan. Det första vi gör på morgonen är att lyfta vår smartphone och konsumera stora gruppers kollektiva, digitala, högdragna och förljugna bild av dom själva. Därefter följer oftast ett mer eller mindre inrutat beteende, där vi dag efter dag förhåller oss till andra.

brn

Men det är först när vi bryter mönster som våra hjärnor exploderar och tar nya spännande vägar. Det är när vi bryter vanan som lycka uppkommer. Ta en ny väg till jobbet, stäng av telefonen, kyss din partner en tisdagsmorgon, ät lunch med någon från en helt annan avdelning. Det viktiga är att din hjärna tvingas arbeta av nya vägar den inte upplevt! Det botar depression och gör dig bättre på jobbet.

Vår hjärna lyser upp när vi gör det oväntade. Tänk på när du är förälskad. Vi är närvarande, vi är i nuet. Då vandrar vår hjärna varken framåt eller bakåt i ångesten av. ”Jag skulle inte gjort det”, ”jag borde göra det”. Den är där och nu! Man blir olycklig av mentala tidsresor!

Vår hjärna belönar oss med lycka när vi överraskar den och straffar oss med depression för likgiltighet.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *