Kunderna kan själva Googla

I mina ”konsultkretsar” och på LinkedIn så tävlar alla i att tala om hur låg digitaliseringskompetensen är på företagen i allmänhet och i ledningsgrupperna i synnerhet. Det är ett fint sätt att säga hur relevant och viktig man är.

Men jag tycker att det finns en ”sense of urgency” där ute och på många håll en någorlunda  god förståelse för digitaliseringens konsekvenser. Däri ligger inte problemet.

Problemet är att gå från ord till handling. För att citera John Maynard Keynes; “The difficulty lies not so much in developing new ideas as escaping from old ones”.

Men det verkar som om många konsulter/konsultbolag mest ägnar tid åt att förmedla andras sanningar, utan egen analys. I en värld där alla själva kan Googla så är det fåfängt att tro att någon över tid skulle ha ett informationsövertag som någon är villig att betala för. Låt oss inte utnyttja en orolig tid för att bita handen som föder oss!

bitahand

Släpp snacket om dom gigantiska digitala transformationsprojekten som baseras på en metodik som bottnar I en pre-digital tid. Lär kunderna att tillsammans experimentera med passion, mod och öppet sinne i de nya förutsättningar vi har. Lägg inte energi på att försöka omvända dom som motarbetar, det är bara missriktad energi.

Lägg inte heller tid på snackisarna som bara babblar om andras affärsmodeller, digitala innovationer, men aldrig genomför en reell förändring.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.