Kulturella utmaningen med transformation

Att digitaliseringen i vår omgivning påverkar oss är något sannolikt  ingen av oss undgått. Så om omgivningen påverkar oss som företag och människor, så handlar det om att agera utifrån det.

Just digitaliseringen påverkar oss så mycket att vi behov av att förändra många saker i grunden.

Utmaningarna i den förändringen är många, men jag tänkte försöka mig på en liten analys.

patrickgilbert_transform

Förvalta
Här verkar en stor del av alla människor finnas. Fega, trygghetstörstande människor som använder fraser som ”man vet vad man har, men inte vad man får” eller ”så roligt ska vi inte ha”. Dom bygger hela sitt liv och karriär på att eliminera personlig risk.

Det gör att dom stannar på samma företag år efter år och får en allt snävare syn på affärslivet. Dom ägnar varje dag åt att förvalta det någon annan har skapat, för dom är ryggradslösa och opportuna.

Förbättra
Här finns den yngre varianten av förvaltarna. Dom är inte helt desillusionerade, men orkar bara fokusera på att förbättra det befintliga, med något som redan känt. Dom ser sig gärna som innovativa, men himlar med ögonen om någon föreslår något dom inte sett eller redan läst om.

Utveckla
Här finns det lite fler innovativa krafter. Dom anses lite suspekta på företaget, men ses också som en kul kuriosa för deras tokiga idéer.  Det kan också vara människor som kommer in som nya, med hunger, passion, innan dom malts ned av de två tidigare.

Förändra
Människor som kan åstadkomma förändring växer inte på träd. Dom är motsatsen till de två första. Dom står konsekvent upp för sina åsikter och idéer och är så passionerade att dom är villiga att sätta sin karriär på spel. Riktig förändring innebär att man gör något man inte gjort tidigare.

IT_transformation

Analys
Utmaningen vi står inför är ett gigantiskt förändringsbehov som skär genom samhällets samtliga delar, men med en majoritet av människor som gör att för att bevara status quo. Det i sin tur gör att framgången koncentreras till några få platser i världen där man har en kulturell tradition av att ta risk.

Många företag får inte möjlighet av att exploatera digitaliseringens alla möjligheter för att vi har fostrat en Armé av guldklocketörstande förvaltare.

Slutsats
Jag tror därför att vi måste lära oss att vara rädda om alla ”change agents” där ute. Dom är få, misshandlas ofta, får knivar i ryggen, marginaliseras och anses allmänt dubiösa. Men det är precis just dom som kan vända ett företags digitaliseringshot till en fantastisk möjlighet

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *